Found: 325  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
76
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องช่องที่ไม่ว่าง / จอห์น บร๊าฟ แปลโดย เสฐียรพงษ์ วรรณปก
ชื่อผู้แต่งบร๊าฟ, จอห์น.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ, 2527
เลขเรียก891.21 บ213ช
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
77
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องซัดดัม ฮุสเซน ว่าด้วยสงครามปฏิบัติอาหรับ / ทันพงษ์ รัศมานันท์, บรรณาธิการ
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สเปซพับลิเคชั่น, [253-]
เลขเรียก808.85 ซ152
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
78
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องซื่อชวื่อถงถัง / เล่าเซ่อ
ชื่อผู้แต่งเหลาเซ่อ.
พิมพลักษณ์ปักกิ่ง : ปักกิ่ง, 1984
เลขเรียก895.13 ห734ซ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
79
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องณ ที่ดวงตะวันฉาย : รวมบทกวีและคำประกาศแห่งความรู้สึกของ อินเดียแดง / ศานติ จรัสแสง
ชื่อผู้แต่งแม็คลูแฮน ที.ซี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เคล็ดไทย, 2528
เลขเรียก808.888 ม856ณ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
80
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องดอกสร้อยสุภาษิต 10 บท และคำแปลเป็นภาษาอังกฤษ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ, 2513
เลขเรียก895.911 ด269
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
81
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตัวละครในรามเกียรติ์ / ศรีสุรางค์ พูลทรัพย์
ชื่อผู้แต่งศรีสุรางค์ พูนทรัพย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2525
เลขเรียก895.9108027 ศ175ต
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
82
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตามใจท่าน / พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ชื่อผู้แต่งมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ, 2423-2468
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศิลปาบรรณาคาร, 2510
เลขเรียก895.912 ม113ต
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
83
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตำนานเมืองเพชร / เสวกโท พระยา ปริยัติธรรมธาดา
ชื่อผู้แต่งเสวกโท พระยา ปริยัติธรรมธาดา.
พิมพลักษณ์เพชรบุรี : เพชรภูมิการพิมพ์, / ม.ป.ป.
เลขเรียก808.54 ส933ต
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
84
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตำรับเรียงความ / เจือ สตะเวทิน
ชื่อผู้แต่งเจือ สตะเวทิน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : [ม.ป.พ., 25--]
เลขเรียก801.954 จ821ต
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
85
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตำราว่าด้วยการเขียนจดหมายอังกฤษ / เอ็ม. เอ็ม. ซี
ชื่อผู้แต่งเอ็ม เอ็มซี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บำรุงสาส์น, 2527
เลขเรียก808.6 อ898ต
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
86
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตำราว่าด้วยการเขียนจดหมายอังกฤษ / เอ็ม.เอ็ม.ซี.
ชื่อผู้แต่งเอ็ม.เอ็ม.ซี.
พิมพลักษณ์พระนคร : แพร่พิทยา, 2512
เลขเรียก808.6 อ898ต
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
87
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตุ๊กตาแก้ว = The glass menagerie / เทนเนสซี วิลเลียมส์ ; แปลโดย สนใส พันธุมโกมล
ชื่อผู้แต่งวิลเลียมส์, เทนเนสซี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศิวพร, 2515
เลขเรียก812 ว714ต
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
88
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องถิ่นหวาน ลานลั่นทม / ชมรมนักกลอนจังหวัดเพชรบุรี
ชื่อผู้แต่งนักกลอนจังหวัดเพชรบุรี, ชมรม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรุงไทยการพิมพ์, ม.ป.ป
เลขเรียก895.9106 น367ถ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
89
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องถ้อยคำสิริมงคล / สุวลี
ชื่อผู้แต่งสุวลี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฟ้าอภัย, 2538
เลขเรียก808.8 ส875ถ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
90
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทามรายอ่ะ = A Timeline / คัตโตะ
ชื่อผู้แต่งคัตโตะ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แจ่มใส พับลิชชิ่ง, 25-
เลขเรียก808.88 ค633ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา