Found: 307  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
121
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบันทึกแห่งนวนิยาย / สไตน์เบ็ค จอห์น
ชื่อผู้แต่งสไตน์เบ็ค, จอห์น.
พิมพลักษณ์ต้นหมาก, 2527
เลขเรียก809 ส177บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
122
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบำราบปรปักษ์
พิมพลักษณ์ไทยวัฒนาพานิช, 2509
เลขเรียก895.911 บ211ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
123
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบุคคลสามก๊กวิเคราะห์ / แปลโดย เธียรชัย เอี่ยมวรเมธ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : รวมสาส์น, [253-]
เลขเรียก895.109 บ381
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
124
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประชันกลอนสดครั้งที่ 17 : 80 พระชนมพรรษา มหามงคล / ม.ร.ว. อรฉัตร ซองทอง...[และคนอื่นๆ]
ชื่อผู้แต่งอรฉัตร ซองทอง ม.ร.อ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยลัยธุรกิจบัณฑิตย์, ม.ป.ป.
เลขเรียก895.911 อ19ป ม.ป.ป.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
125
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประชุมโวหารสุนทรภู่ / โดย สุนทรภู่
ชื่อผู้แต่งสุนทรโวหาร [ภู่]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บรรณกิจ, 2522
เลขเรียก808.85 ส811ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
126
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประทีปทัศน์ = Prateep's vision / ประทีป ตั้งมติธรรม
ชื่อผู้แต่งประทีป ตั้งมติธรรม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ็นพี พริ้นติ้ง แอนด์ แพคเกจจิ้ง จำกัด, [ม.ป.ป].
เลขเรียก808.882 ป1711ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
127
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประมวลกระแสพระราชดำรัสและพระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว / รวบรวมโดย ประยุทธ สิทธิพันธ์
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท.] : [ม.ป.ส.], [252-]
เลขเรียก808.85 ป352
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
128
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประมวลพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส พระราชทานแก่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พ.ศ.2498-2535
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งกรุ๊ฟจำกัด, 2536
เลขเรียก808.85 ป349
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
129
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประมวลพระราชดำรัส สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสยาม, 2533
เลขเรียก808.85 ป352
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
130
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประมวลพระราชดำรัสและพระบรมราโชวาท
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บพิธ, 2513
เลขเรียก808.85 ป352
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
131
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประมวลพระราชดำรัสและพระบรมราโชวาทที่พระราชทานในโอกาสต่างๆ ปีพุทธศักราช...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักราชเลขาธิการ, [2514-]
เลขเรียก808.85 ป352
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
132
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประมวลพระราชดำรัสและพระบรมราโชวาทที่พระราชทานในโอกาสต่างๆ พุทธศักราช 2523 / สำนักราชเลขาธิการ.
ชื่อผู้แต่งสำนักราชเลขาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2524
เลขเรียก895.915 ส691ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
133
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประมวลสุนทรพจน์ พ.ศ.2527 ของ ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ นายกรัฐมนตรี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะกรรมการประชาสัมพันธ์กิจการพิเศษ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีทำเนียบรัฐบาล, [252-]
เลขเรียก808.851 ป354
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
134
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประวัติคำกลอนสุนทรภู่ / จันทรจิรายุ รัชนี
ชื่อผู้แต่งจัรทรจิรายุ รัชนี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แพร่พิทยา, 2519
เลขเรียก895.91108 จ115ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
135
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประวัตินักเขียนและนักวาดภาพหนังสือสำหรับเด็ก เล่ม 1 / วรรณี ศิริสมุทร
ชื่อผู้แต่งวรรณี ศิริสมุทร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แพร่พิทยา, 2527
เลขเรียก809 ว272ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา