Found: 437  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
421
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องZhan guo ce / Liu Xiang
ชื่อผู้แต่งLiu Xiang.
พิมพลักษณ์Shang Hai : Shang Hai Gu Ji, 1985
เลขเรียก895.1 L783z
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
422
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องZhan guo che xuanyu / He De Yang
ชื่อผู้แต่งHe De Yang.
พิมพลักษณ์Ju Nan : Shan Dong Jiao Yu6c1983
เลขเรียก895.1 H432z
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
423
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องZhang guo jin dai shi jian yao du ben
พิมพลักษณ์Beijing : Ging Hua Da Xue, 1984
เลขเรียก808.88 Z63
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
424
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องZhang guo xian dai nu zuo jia / Yan Cun De
ชื่อผู้แต่งYan Cun De.
พิมพลักษณ์Ha''cr Ben : Hei Long Jiang, 1983
เลขเรียก809 Y21z
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
425
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องZhong duan pian xiao shuo xuan / Valagatott Muvei
ชื่อผู้แต่งValagatott Muvei.
พิมพลักษณ์Bei Jing : Ren Min Wen Zue, 1984
เลขเรียก895.1301 V136z
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
426
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องZhong guo gu dai shu shi / Dian Chun Xun
ชื่อผู้แต่งDian Chun Xun.
พิมพลักษณ์Tai Zhong : Lan Deng Wen Hua shi ye, 1987
เลขเรียก895.109 D538z
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
427
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องZhong guo gu dian wen xue xin bian
พิมพลักษณ์Taiwan : Yi Qun Shi Dian, 1988
เลขเรียก895.1 Z63
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
428
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องZhong guo shu fa li lun ti xi / Xiong Qin Ming
ชื่อผู้แต่งXiong Qin Ming.
พิมพลักษณ์[s.l.] : [s.n.], [198-]
เลขเรียก808.04951 X9437z
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
429
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องZhong guo wen xue pi ping shi / Guo Shao Yu
ชื่อผู้แต่งGuo Shao Yu.
พิมพลักษณ์Taiwan : Lan Deng Wen Hua Shi Ye, 1988
เลขเรียก895.109 G977z
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
430
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องZhong guo Xian dai xiao Shuo Xuan jing
พิมพลักษณ์Hong Kong : Gang Ging, 1978
เลขเรียก895.131 Z63
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
431
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องZhong guo xiao shuo mei xue / Ye Lang
ชื่อผู้แต่งYe Lang.
พิมพลักษณ์Tai Pei : Tian Shan Chu Ban She, [198-]
เลขเรียก895.13 Y37z
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
432
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องZhong hue min guo wen xue nian jian 1980 / Bo Yang
ชื่อผู้แต่งBo Yang.
พิมพลักษณ์Tai Pei : Shi Bao Wen Hua Chu Ban She, 1982
เลขเรียก895.1 B662z
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
433
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องZhong qua xian dai wen xue zuo ping xuan du / Qian Gu Rong
ชื่อผู้แต่งQian Gu Rong.
พิมพลักษณ์Shang Hai : Hua Dong Shi Da, 1985
เลขเรียก895.131 Q9741z
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
434
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องZou guo sui yue / Xi Mu Rong
ชื่อผู้แต่งXi Mu Rong.
พิมพลักษณ์Tai Wan : You Hou Wen Hua Shi Ye Gong Si, 1988
เลขเรียก895.1301 X9437z
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
435
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องZu guo zhi zui / Compleid by Luan Ji Zeng
พิมพลักษณ์Shang Hai : Shao Nian Er Tong, 1983
เลขเรียก895.1301 Z94
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา