Found: 302  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
151
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระราโชวาทสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารพิธีพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิตวิทยาลัยครูทั่วประเทศ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมการฝึกหัดครู, 2537
เลขเรียก808.85 พ385
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
152
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระอภัยมณีฉบับหอสมุดแห่งชาติ / สุนทรภู่
ชื่อผู้แต่งสุนทรภู่.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แพร่พิทยา, 2513
เลขเรียก895.911 ส798พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
153
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพินิจวรรณคดีจากหนังสือแบบเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย\ ณัฐวุฒิ คล้ายสุวรรณ.
ชื่อผู้แต่งณัฐวุฒิ คล้ายสุวรรณ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั้น, 2562.
เลขเรียก895.9109 ณ113พ 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
154
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพิ้นนางผมหอม : เอกสารวิชาการลำดับที่ 2 / อนุชา ประชานอก, ศุภฤกษ์ หมื่นปลา.
ชื่อผู้แต่งอนุชา ประชานอก.
พิมพลักษณ์นครพนม : หจก.สมศักดิ์การพิมพ์ , 2561.
เลขเรียก895.91 อ096พ 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนครพนม
155
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพื้นพังคีฮอกด่อน : เอกสารวิชาการลำดับที่ 3 / อนุชา ประชานอก.
ชื่อผู้แต่งอนุชา ประชานอก.
พิมพลักษณ์นครพนม : หจก.สมศักดิ์การพิมพ์ , 2561.
เลขเรียก895.91 อ096พ 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนครพนม
156
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพูดภาษาความสำเร็จ / โดย โกลเรีย ฮอฟฟ์แมน และ พอลลาย การ์ริเวียร์ แปลโดย ลองแมน
ชื่อผู้แต่งฮอฟฟ์แมน, โกลเรีย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธรรมชาติ, 2533
เลขเรียก808.85 ฮ161พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
157
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องฟังให้เก่งเป็น 2 เท่า / โรเบิร์ต แอลมอนต์โกเมอรี่ แปลโดย วีรชัย ตันติวีระวิทยา
ชื่อผู้แต่งมอนต์โกเมอรี่, โรเบิร์ต แอล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัทซีเอ็ดยูเคชั่น, 2531
เลขเรียก808.59 ม263ฟ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
158
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องฟื้นความหลัง / เสฐียรโกเศศ
ชื่อผู้แต่งเสฐียรโกเศศ.
พิมพลักษณ์พระนคร : ศึกษิตสยาม, [251-]
เลขเรียก809 ส893ฟ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
159
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องฟื้นความหลังพระยาอนุมานราชธน / เสฐียรโกเศศ
ชื่อผู้แต่งเสฐียรโกเศศ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เทียนวรรณ, 2528
เลขเรียก809 ส893ฟ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
160
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภควัต-คีตา / พระกรุณาธิคุณเจ้า เอ.ซีบัคธิเวดันธะ สวะมิ พระบุํพาด.
ชื่อผู้แต่งพระกรุณาธิคุณเจ้า เอ.ซีบัคธิเวดันธะ สวะมิ พระบุํพาด.
พิมพลักษณ์กรุงเทพ : บัคธิเวดันธะ บุ๊ค ทรัสต์ แห่งประเทศไทย.
เลขเรียก891.3 พ17ภ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
161
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาภิรมย์ / รวบรวมโดย นายตำรา ณ เมืองใต้
พิมพลักษณ์พระนคร : ไทยวัฒนาพานิช, 2507
เลขเรียก808.8 ภ487
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
162
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมรดกพ่อขุนรามคำแหง : วรรณกรรมเรื่องแรกของไทย / พิฑูร มลิวัลย์
ชื่อผู้แต่งพิฑูร มลิวัลย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2525
เลขเรียก895.9141 พ675ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
163
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมหากาพย์มหาภารตะ / กฤษณะ ไทวปายนะ วยาส ; แปลโดย กฤษณา กุศลาศัย และ เรืองอุไร กุศลาศัย
ชื่อผู้แต่งกฤษณะ ไทวปายนะ วยาส.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป คณะกรรมการศาสนาเพื่อการพัฒนา สภาวัฒนธรรมสัมพันธ์แห่งประเทศอินเดีย, 2525
เลขเรียก891.2 ก281ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
164
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมหาบัณฑิตแห่งมิถิลานคร แย้ม ประพัฒน์ทอง.
ชื่อผู้แต่งแย้ม ประพัฒน์ทอง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: บรรณกิจเทรดดิ้ง, 2538.
เลขเรียก808.3 ย 76 ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
165
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมาร์คทเวนนักประพันธ์เอกของอเมริกา / องอาจ นิมิตกุล
ชื่อผู้แต่งองอาจ นิมิตกุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พลอย, [253-]
เลขเรียก809 อ117ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา