Found: 718  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
211
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องQiu
พิมพลักษณ์Bei Jing : Shao Nian Ertong, [198-]
เลขเรียก808.836 Q9796
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
212
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องQu yuan chu ci zhu / Lin Sang Yan
ชื่อผู้แต่งLin Sang Yan.
พิมพลักษณ์Wu Lu Mu Qi : Xin Jiang Ren Min, 1984
เลขเรียก895.1 L693q
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
213
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องRalph Waldo Emerson essays and journals / Ralph Waldo Emerson
ชื่อผู้แต่งEmerson, Ralph Waldo.
พิมพลักษณ์Atlanta [GA] : Communication & Studies, 1968
เลขเรียก824 E53r
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
214
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องReading for insight / by J. Burl Hogins and Gerald A. Bryant
ชื่อผู้แต่งHogins, J. Burl.
พิมพลักษณ์Beverly Hills [CA] : Glencoe Press, 1975, c1974
เลขเรียก808.0427 H716r
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
215
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องReading in technical writing / by David C. Leonard and Peter J. McGuire
ชื่อผู้แต่งLeonard, David C.
พิมพลักษณ์New York [NY] : Macmillan, 1983
เลขเรียก808.066 L581r
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
216
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องReadings in the language arts / by Verna Dieckman Anderson...orthers
ชื่อผู้แต่งAnderson, Verna Dieckman.
พิมพลักษณ์New York [NY] : Macmillan, 1968
เลขเรียก808.042 A551r
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
217
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องRen wen chuan tong / Feng Tian Yu
ชื่อผู้แต่งFeng Tian Yu.
พิมพลักษณ์Beijing : Beijing Language Institute, 1993
เลขเรียก895.1 F332r
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
218
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องReport writing with microcomputer applications / by Shirley Kuiper and Chery M. Luke
ชื่อผู้แต่งKuiper, Shirley.
พิมพลักษณ์Cinannati [OH] : South-Western, 1992
เลขเรียก808.066000285536 K96r
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
219
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องResumes for better jobs / by Lawrence D. Brennan, Stanley Strand and Edward C. Gruber
ชื่อผู้แต่งBrennan, Lawrence D.
พิมพลักษณ์New York [NY] : macmillan General, 1995
เลขเรียก808.06665 B838r
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
220
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องRi chu / Cao Yu
ชื่อผู้แต่งCao Yu.
พิมพลักษณ์Cheng Du : Si Cuan Ren Min, 1985
เลขเรียก895.12 C235r
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
221
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องRomance of the three Kingdoms / Lo Kuan Chung, translated by C.H. Brewitt-Taylor
ชื่อผู้แต่งLo Kuan-Chung.
พิมพลักษณ์Tokyo : Charles E. Tuttle, 1983, c1959
เลขเรียก895.13 L795r
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
222
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องRu lin wai sh ren wu ben shi kao lie / He Ze Han
ชื่อผู้แต่งHe Ze Han.
พิมพลักษณ์Shang Hai : Shang Hai Gui Ju, 1985
เลขเรียก895.14 H432r
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
223
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องRubaiyat of omar khayyam
ชื่อผู้แต่งFitzgerald, Edward.
พิมพลักษณ์Hong Kong : Harrap, 1985, c1984
เลขเรียก891.5 F553r
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
224
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องRules of thumb : a guide for writers / by Jay Silverman ; Elaine Hughes and Diana Roberts Weinbroer
ชื่อผู้แต่งSilverman, Jay.
พิมพลักษณ์Singapore : McGraw-Hill, 1990
เลขเรียก808.042 S587r
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
225
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องSan guo zhi ren wu gu shi / Cang Yang Liao
ชื่อผู้แต่งCang Yang Liao.
พิมพลักษณ์Zhe Jiang : Zhe Jiang Jiao Yu, 1984
เลขเรียก895.13 C222s
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา