Found: 718  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
241
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องShe jiao shu xin da guan / Len Zhi Cheng
ชื่อผู้แต่งLen Zhi Cheng.
พิมพลักษณ์Hong Kong : Shi Xue Shu Dian, [198-]
เลขเรียก808.6 L563s
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
242
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องShelley / selected by Isabel Quigly
พิมพลักษณ์Reading : Penguin, 1985, c1956
เลขเรียก821 S545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
243
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องShi hai tong you / Liang Yao Yang
ชื่อผู้แต่งLiang Yao Yang.
พิมพลักษณ์Hong Kong : Shang Wa Yin Shu Guan, 1989
เลขเรียก895.1301 L693s
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
244
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องShi jing guan yi / Jiu Qi Hua
ชื่อผู้แต่งJin Qi Hua.
พิมพลักษณ์Jing Shu : Jing Xhu Gu Ji, 1984
เลขเรียก895.1 J61s
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
245
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องShi jing xuan shi / Yu Guan Ying
ชื่อผู้แต่งYu Guan Ying.
พิมพลักษณ์Bei Jing : Ren Min Wen Zue, 1985
เลขเรียก895.11 Y94s
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
246
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องShi jing yi zhu / Cheng Jin Ying
ชื่อผู้แต่งCheng Jin Ying.
พิมพลักษณ์Shang Hai : Shang Hai Gu Ju, 1985
เลขเรียก895.11 C518s
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
247
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องShi jing zhi jie / Chen Zi Zhan
ชื่อผู้แต่งChen Zi Zhan.
พิมพลักษณ์Shang Hai : Fu Dan Da Xue, 1985
เลขเรียก895.11 C518s
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
248
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องShi nian san ji / Hang Su Li
ชื่อผู้แต่งHang Su Li.
พิมพลักษณ์Tai Pei : Shi Bao Wen Hua Chu Ban Shi Ye, 1981
เลขเรียก895.1808 H239s
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
249
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องShi shuo xin yu cui jiang / Liu Yi Xing
ชื่อผู้แต่งLiu Yi Xing.
พิมพลักษณ์Tai Wan : Ding Yuan Wen Hua Shi Ye, 1987
เลขเรียก895.1 L783s
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
250
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องShu dao ji fa / Du Zhong Gao
ชื่อผู้แต่งDu Zhong Gao.
พิมพลักษณ์Hong Kong : Zong Heng, [198-]
เลขเรียก808.04951 D812s
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
251
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องShu fa ru men / Xiao Shi Rong
ชื่อผู้แต่งXiao Shi Rong.
พิมพลักษณ์Guang Xi : Ren Min, 1982
เลขเรียก808.04951 X9437s
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
252
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องSi shu du ben / Ming Shan
ชื่อผู้แต่งMing Shan.
พิมพลักษณ์Tai Pei : Ming Shan, [198-]
เลขเรียก895.1 M664s
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
253
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องSir Gawain and the green kinght, Pearl and Sir Orfeo / translated by J.R.R. Tolkien ; edited by Chri...
พิมพลักษณ์Bucks : Unwin Paperbacks, 1981, c1979
เลขเรียก821.108 S619
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
254
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องSomething of myself : for my friends know and unknow / Rudyard Kipling
ชื่อผู้แต่งKipling, Rudyard.
พิมพลักษณ์Garden [NY] : Penguin, 1977, c1937
เลขเรียก809 K57s
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
255
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องSong jiang / Wang Sha Tang
ชื่อผู้แต่งWang Sha Tang.
พิมพลักษณ์Jiang Su : Jiang Su, 1985
เลขเรียก895.1 W246s
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา