Found: 718  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
631
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวาทะยุทธจักรนิยายโก้วเล้ง / โก้วเล้ง ; ไพโรจน์ อยู่มณเฑียร, ผู้รวบรวม
ชื่อผู้แต่งโก้วเล้ง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เยลโล่การพิมพ์, 2538
เลขเรียก808.882 ก947ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
632
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิทยาวรรณกรรม : พระนิพนธ์ของ พระวรวงศ์เธอกรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ [ท่านวรรณฯ] / กรมหมื่นนราธิปพงศ์...
ชื่อผู้แต่งนราธิปพงศ์ประพันธ์, กรมหมื่น.
พิมพลักษณ์พระนคร : แพร่พิทยา, 2506
เลขเรียก895.918 น172ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
633
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิวาทศิลป์ อนุสรณ์วันอำลาชีวิตราชการของ อาจารย์ล้อม เพ็งแก้ว / ล้อม เพ็งแก้ว
ชื่อผู้แต่งล้อม เพ็งแก้ว.
พิมพลักษณ์เพชรบุรี : เพชรภูมิการพิมพ์, / ม.ป.ป.
เลขเรียก808.88 ล157ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
634
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิเคราะห์ข้อสอบเนติฯ / วรชิตา ทิพย์โชติ.
ชื่อผู้แต่งวรชิตา ทิพย์โชติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สูตรไพศาล , 2555.
เลขเรียก808.5 ว717ว 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
635
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องว่าด้วยหลักวรรณคดีวิจารณ์ / ฮอล์ท การ์แฮม
ชื่อผู้แต่งฮอล์ท, การ์แฮม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2532
เลขเรียก809 ฮ169ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
636
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศาลยุติธรรมกับคำสอนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว / กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ สำนักงานศาลยุติธรรม
ชื่อผู้แต่งสำนักงานศาลยุติธรรม กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ สำนักงานศาลยุติธรรม, 25-
เลขเรียก895.915 ส636ศ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
637
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศาสตร์และศิลป์การพูด
พิมพลักษณ์เบญจมิตร : [ม.ป.ป.], 25--
เลขเรียก808.85 ศ375
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
638
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศิลปการเป็นพิธีกร / ทองสุข มันตาทร.
ชื่อผู้แต่งทองสุข มันตาทร.
พิมพลักษณ์กาฬสินธุ์ : โรงพิมพ์ เพื่อนพิมพ์ออฟเซ็ท.
เลขเรียก808.5 ท19ศ มปป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
639
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศิลปของการพูดและการสมาคม / ฉอ้าน อิศรศักดิ์
ชื่อผู้แต่งฉอ้าน อิศรศักดิ์.
พิมพลักษณ์แพร่พิทยา, 2527
เลขเรียก808.5 ฉ191ศ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
640
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศิลปะการพูด / อุทิศ นาคสวัสดิ์
ชื่อผู้แต่งอุทิศ นาคสวัสดิ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อักษรเจริญทัศน์, 2522
เลขเรียก808.5 อ443ศ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
641
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศิลปะการพูด การพูดสำหรับนักบริหาร หัวหน้างาน / สนุก รัฐถาวร
ชื่อผู้แต่งสนุก รัฐถาวร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สายใจ, [253-]
เลขเรียก808.5 ส216ศ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
642
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศิลปะการพูดที่มีประสิทธิภาพ / เดล คาร์เนกี้ แปลโดย รุจิเรข เลขะวงศ์
ชื่อผู้แต่งคาร์เนกี้, เดล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัทดุษฏีปัญญา จำกัด, [253-]
เลขเรียก808.5 ค336ศ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
643
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศิลปะการพูดเพื่อครองใจคน / เฮอร์เบิร์ต เอ็น. คาสสัน ; แปลโดย สุริยฉัตร ชัยมงคล
ชื่อผู้แต่งคาสสัน, เฮอร์เบิร์ต เอ็น.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ทานตะวัน, [253-]
เลขเรียก808.51 ค349ศ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
644
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศิลปะการพูดให้ประทับใจผู้ฟังภายใน 30วินาที / ไมโล โอ.แฟรงค์ แปลโดย สมลักษณ์ สว่างโรจน์
ชื่อผู้แต่งแฟรงค์, ไมโล โอ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แสงดาว, [253-]
เลขเรียก808.5 ฟ855ศ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
645
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศิลปะการเขียนเรียงความ / ชัยนันท์ นันทพันธ์
ชื่อผู้แต่งชัยนันท์ นันทพันธ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นันทพันธ์, 2534
เลขเรียก808.4 ช387ศ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา