Found: 388  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
61
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องครั้งหนึ่ง...คิดถึงเป็นระยะ / เจน จิ, เขียน ; คัจฉกุล แก้วเกต, ภาพประกอบ text
ชื่อผู้แต่งเจน จิ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แพรวสำนักพิมพ์, 2558
เลขเรียกPL4209.3.จ78 ค46,895.91301 จ711ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
..more
62
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความคิด / นิ้วกลม.
ชื่อผู้แต่งนิ้วกลม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : KOOB, 2558.
เลขเรียก808.84 น672ค 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
63
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความจน...ไม่ใช่เหตุผล...ที่ทำให้ชีวิต...ล้มเหลว / ฉันฉันน์ ลวางกูรพสิษฐ์
ชื่อผู้แต่งฉันฉันน์ ลวางกูรพสิษฐ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กุโสดอ, 2558
เลขเรียก895.914 ฉ251ค 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
64
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความฝัน / นิ้วกลม.
ชื่อผู้แต่งนิ้วกลม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : KOOB, 2558.
เลขเรียก808.84 น672คฝ 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
65
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความฝันของคนเพ้อเจ้อ = The dream of a ridiculous man / ฟีโอดอร์ ดอสโตเยฟสกี.
ชื่อผู้แต่งดอสโตเยฟสกี, ฟีโอดอร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คมบาง, 2558.
เลขเรียกPL4209.3.ด54 ค56 2558,895.913 ด198ค 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
66
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความฝันในควันบุหรี่ / จักรพันธุ์ ขวัญมงคล.
ชื่อผู้แต่งจักรพันธุ์ ขวัญมงคล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาสมุด, 2558.
เลขเรียก895.914 จ225ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
67
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความรัก = Love : 10 years of roundfinger 2547 - 2557 / นิ้วกลม
ชื่อผู้แต่งนิ้วกลม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : KOOB, 2558.
เลขเรียกPL4206 น672 2558,808.84 น672ค 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
68
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความรักศักดิ์สิทธิ์ / ชิตะวา มุนินโท
ชื่อผู้แต่งชิตะวา มุนินโท
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมมติ, 2558
เลขเรียกPL4209.1.พ623 ค56 2558,895.911 ช34ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
69
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวรรณคดีจีน / ขวัญใจ กิจชาลารัตน์.
ชื่อผู้แต่งขวัญใจ กิจชาลารัตน์.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, 2558.
เลขเรียก895.1 ข1711ค 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
70
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความสุข / นิ้วกลม.
ชื่อผู้แต่งนิ้วกลม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : KOOB, 2558.
เลขเรียก808.84 น672ค 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
71
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความสุข / นิ้วกลม.
ชื่อผู้แต่งนิ้วกลม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : KOOB, 2558.
เลขเรียก808.84 น672ค 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนครพนม
72
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคังซี จอมจักรพรรดิต้าชิง เล่ม 3 / เอ้อเยว่เหอ, เขียน ; เรืองชัย รักศรีอักษร, แปล [text]
ชื่อผู้แต่งเอ้อเยว่เหอ
พิมพลักษณ์มติชน, กรุงเทพฯ : 2558
เลขเรียกPN3355 อ-ค 2558,895.1 อ916ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
..more
74
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำกล่าวนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา / สำนักโฆษก สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักโฆษก สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี, 2558.
เลขเรียก808.85 ค62ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
75
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำกล่าวนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา / สำนักโฆษก สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี, 2558.
เลขเรียก808.85 ค591 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา