Found: 388  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
106
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจังหวัดเล็กๆ ที่เด็กๆ ได้หัวเราะ.
พิมพลักษณ์ตรัง : พี พี พริ้นติ้ง (นกเช้าสำนักพิมพ์), 2558.
เลขเรียก895.914 จ112
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
107
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจังหวัดเล็กๆ ที่เด็กๆได้หัวเราะ / กองบรรณาธิการ ประมวล มณีโรจน์ ... [และคนอื่นๆ]
พิมพลักษณ์พัทลุง : สำนักงานวัฒธรรมจังหวัดพัทลุง, 2558
เลขเรียก808.84 จ235 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
108
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจังหวัดเล็กๆ ที่เด็กๆได้หัวเราะ / บรรณาธิการ : ประมวล มณีโรจน์...[และคนอื่นๆ]
พิมพลักษณ์พัทลุง : สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง, 2558.
เลขเรียก808.84 จ112 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
109
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจากเรื่องจริงสู่เรื่องสั้น / text
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม กระทรวงยุติธรรม, 2558
เลขเรียกHG2053 จ 2558,895.918 จ291จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
..more
110
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจากเรื่องจริงสู่เรื่องสั้น : 15 เรื่องจากชีวิตจริง บอกเล่าวังวนสังคมแห้ง หนี้ ที่ทุกปัญหายังมีทางงออ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม กระทรวงยุติธรรม, 2559
เลขเรียก808.831 จ291
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
111
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจูราสสิค เวิลด์ ไดโนเสาร์คืนชีพ / แคโรไลน์ โรว์แลนด์ส: เรื่อง ; ชวธีร์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต: แปล text
ชื่อผู้แต่งโรว์แลนด์ส, แคโรไลน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์คอมมิกส์ , 2558
เลขเรียก823.914 ร942ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
112
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจ้างเศรษฐีเป็นพี่เลี้ยง ภาค 1 : 100 คำคมมหาเศรษฐี / บัณฑิต อึ้งรังษี [text]
ชื่อผู้แต่งบัณฑิต อึ้งรังษี
พิมพลักษณ์คบบัณฑิต บุ๊คส์, สมุทรสาคร : 2558.
เลขเรียก808.88 บ259จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
116
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชวนอาจารย์เขียนตำรา ตอน เส้นทางสู่ศาสตราจารย์/ ณัชชา พันธุ์เจริญ [Text]
ชื่อผู้แต่งณัชชา พันธุ์เจริญ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เกศกะรัต, 2558
เลขเรียกLB2369 ณ212 2558,808.066 ณ212ช
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
117
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชิงช้าชาลี / โสภาค สุวรรณ.
ชื่อผู้แต่งโสภาค สุวรรณ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อรุณ, 2558.
เลขเรียก895.913 ร6ช6 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
118
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชีวิตกับวรรณกรรม / อภินันท์ สิริรัตนจิตต์.
ชื่อผู้แต่งอภินันท์ สิริรัตนจิตต์.
พิมพลักษณ์สงขลา : มหาวิทยาลัยหาดใหญ่, 2558.
เลขเรียก801.95 อ169ช 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
119
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชีวิตงามตามคำสอนของพระเจ้าอยู่หัว : การศึกษาตามพระราชดำรัสและพระบรมราโชวาทเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตขอ...
พิมพลักษณ์นนทบุรี : บี มีเดีย, 2558
เลขเรียกDS586 ช 2558,895.915 ภ861ช 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
120
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชีวิตดีขึ้นทันตาเห็นแค่หยิบเรื่องมาคุยเล่นเพียง 30 วินาที / ไซโต้ ทะคะชิ ; ทินภาส พาหะนิชย์, แปล
ชื่อผู้แต่งทะคะชิ, ไซโต้
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วีเลิร์น, 2558.
เลขเรียกBJ1611.2 ท334,808.56 ซ952ช 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา