Found: 450  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
151
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องShi jing guan yi / Jiu Qi Hua
ชื่อผู้แต่งJin Qi Hua.
พิมพลักษณ์Jing Shu : Jing Xhu Gu Ji, 1984
เลขเรียก895.1 J61s
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
152
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องShi jing xuan shi / Yu Guan Ying
ชื่อผู้แต่งYu Guan Ying.
พิมพลักษณ์Bei Jing : Ren Min Wen Zue, 1985
เลขเรียก895.11 Y94s
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
153
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องShi jing zhi jie / Chen Zi Zhan
ชื่อผู้แต่งChen Zi Zhan.
พิมพลักษณ์Shang Hai : Fu Dan Da Xue, 1985
เลขเรียก895.11 C518s
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
154
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องShi nian san ji / Hang Su Li
ชื่อผู้แต่งHang Su Li.
พิมพลักษณ์Tai Pei : Shi Bao Wen Hua Chu Ban Shi Ye, 1981
เลขเรียก895.1808 H239s
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
155
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องShi shuo xin yu cui jiang / Liu Yi Xing
ชื่อผู้แต่งLiu Yi Xing.
พิมพลักษณ์Tai Wan : Ding Yuan Wen Hua Shi Ye, 1987
เลขเรียก895.1 L783s
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
156
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องShu dao ji fa / Du Zhong Gao
ชื่อผู้แต่งDu Zhong Gao.
พิมพลักษณ์Hong Kong : Zong Heng, [198-]
เลขเรียก808.04951 D812s
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
157
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องShu fa ru men / Xiao Shi Rong
ชื่อผู้แต่งXiao Shi Rong.
พิมพลักษณ์Guang Xi : Ren Min, 1982
เลขเรียก808.04951 X9437s
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
158
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องSi shu du ben / Ming Shan
ชื่อผู้แต่งMing Shan.
พิมพลักษณ์Tai Pei : Ming Shan, [198-]
เลขเรียก895.1 M664s
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
159
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องSong jiang / Wang Sha Tang
ชื่อผู้แต่งWang Sha Tang.
พิมพลักษณ์Jiang Su : Jiang Su, 1985
เลขเรียก895.1 W246s
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
160
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องSpeaking to succeed in business industry, professions / Leon Fletcher
ชื่อผู้แต่งFletches, Leon.
พิมพลักษณ์New York [NY] : Harper &-Row, 1988
เลขเรียก808.51 F613s
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
161
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องSpeech communication / William D. Brooks
ชื่อผู้แต่งBrooks, William D.
พิมพลักษณ์Dubuque [IA] : WM.C. Brown, 1971
เลขเรียก808.51 B873s
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
162
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องSpeech communication : the speech making system / Raymond S. Ross
ชื่อผู้แต่งRoss, Raymond s.
พิมพลักษณ์Englewood Cliffs [NJ] : Prentice Hall, 1989
เลขเรียก808.51 R825s
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
163
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องSpeech'79-'87 / Saiyut Champatong
ชื่อผู้แต่งSaiyut champatong.
พิมพลักษณ์Bangkok : Kurusapha Ladprao Press,
เลขเรียก808.851 S158s
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
164
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องSu zhou shi ci
พิมพลักษณ์Shang Hai : Shang Hai Gu Ji, 1985
เลขเรียก895.11 S938
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
165
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องTai Wan xiao Shuo xuan jiang / Lu Shi Qing
ชื่อผู้แต่งLu Shi Qing.
พิมพลักษณ์Shang Hai : Fu Dan Da Xue, 1983
เลขเรียก895.131 L926t
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา