Found: 450  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
31
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องChang yun bai huas shu xiu / Jia Yuan
ชื่อผู้แต่งJia Yuan.
พิมพลักษณ์Hong Kong : Guang Xin Chu Ban She, 1988
เลขเรียก808.6 J61c
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
32
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องChaucer criticism : troilus and criseyde & the minor poems / edited by Richard J. Schoeck and Jerome...
พิมพลักษณ์London : University of Notre Dame Press, 1971
เลขเรียก821.09 C496
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
33
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องCheng yu gu shi da quan / Li Wei Ching
ชื่อผู้แต่งLi Wei Ching.
พิมพลักษณ์Tai Wan : Wen Guo Shu Ju, 1984
เลขเรียก895.1301 L693c
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
34
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องChu kou chang zhong / Lao She
ชื่อผู้แต่งLao She.
พิมพลักษณ์Bei Jing : Ren Min Wen Xue, 1984
เลขเรียก808.4 L298c
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
35
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องChun
พิมพลักษณ์Bei Jing : Shao Nian Ertong, [198-]
เลขเรียก808.836 C559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
36
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องChun feng chen zui de wan shang
พิมพลักษณ์Bei Jing : Gong Sen, 1984
เลขเรียก895.13108 C559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
37
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องChun feng chen zui wan shang / Yu Da Fu
ชื่อผู้แต่งYu Da Fu.
พิมพลักษณ์Hong Kong : Yu Fan, [198-]
เลขเรียก895.1301 Y94c
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
38
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องChun Jiang / Zao Su Xia
ชื่อผู้แต่งZao Su Xia.
พิมพลักษณ์Fu zhou : Hai Xia Wen Yi, 1985
เลขเรียก895.1 Z34c
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
39
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องChun tian de wu / Ai Wu
ชื่อผู้แต่งAi Wu.
พิมพลักษณ์Bei Jing : Ren Min Wen Xue, 1985
เลขเรียก895.1 A288c
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
40
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องChun yu / Ba Jin
ชื่อผู้แต่งBa Jin.
พิมพลักษณ์Hong Kong : Nan Hua Shu Dian, [198-]
เลขเรียก895.1 B111c
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
41
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องCinq contes / Guy de Maupassant
ชื่อผู้แต่งMaupassant, Guy de.
พิมพลักษณ์Paris : Lifrairie Hachette, 1970
เลขเรียก843.01 M452c
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
42
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องCollins FCE handbook / by Ann Gordon; christian Kay and Frances Simmonds
ชื่อผู้แต่งGordon, Ann.
พิมพลักษณ์Buckinghamshire : Callins Educational, 1984
เลขเรียก808.042 G662c
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
43
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องCommunication criticism : approaches and genres / Karyn Rybacki and Donald Rybacki
ชื่อผู้แต่งRybacki, Karyn C.
เลขเรียก808 R989c
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
44
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องCong long man zhu yi dao hau xian dai zhu yi / Cha Yan Huang
ชื่อผู้แต่งCha Yan Huang.
พิมพลักษณ์Tai Pei : Ya Dian Chu Ban She, 1988
เลขเรียก895.1808 C426c
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา