Found: 718  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
616
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวรรณคดีกับวิทยาศาสตร์โลกหนังสือและคนเขียน / ชัยวัฒน์ คุประตกุล
ชื่อผู้แต่งชัยวัฒน์ คุประตกุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิโกมลคีมทอง, 2528
เลขเรียก809.9355 ช432ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
617
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวรรณคดีวิจารณ์ / กุหลาบ มัลลิกะมาส.
ชื่อผู้แต่งกุหลาบ มัลลิกะมาส.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ม.ป.ป.
เลขเรียก895.91 ก49ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
618
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวรรณคดีศาสนา : การศึกษาขั้นพื้นฐาน / เสาวภา ธานีรัตน์
ชื่อผู้แต่งเสาวภา ธานีรัตน์.
พิมพลักษณ์นครศรีธรรมราช : วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช, 2529
เลขเรียก809.93382 ส943ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
619
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวรรณคดีสมัยศตวรรษที่ 17 = Seventeenth century literature / มาลิทัต พรหมทัตตเวที
ชื่อผู้แต่งมาลิทัต พรหมทัตตเวที.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2526
เลขเรียก820.09032 ม495ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
620
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวรรณคดีอเมริกัน 1= Survey of American literature 1 / สุมารีย์ คุประตกุล
ชื่อผู้แต่งสุมารีย์ คุประตกุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2526
เลขเรียก810 ส842ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
621
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวรรณคดีอเมริกัน 2 = Survey of American literature II / ชูทิพย์ นาภู
ชื่อผู้แต่งชูทิพย์ นาภู.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2525
เลขเรียก818.9 ช663ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
622
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวรรณคดีเปรียบเทียบ / โดย สิทธา พินิจภูวดล และ รื่นฤทัย สัจจพันธุ์
ชื่อผู้แต่งสิทธา พินิจภูวดล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2526
เลขเรียก809 ส719ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
623
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวรรณคดีไทย / พระวรเวทย์พิสิฐ
ชื่อผู้แต่งพระวรเวทย์พิสิฐ.
พิมพลักษณ์พระนคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2496
เลขเรียก895.91 พ379ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
624
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวรรณคดีไทยสมัยรัตนโกสินทร์ / พรพรรณ ธารานุมาศ
ชื่อผู้แต่งพรพรรณ ธารานุมาศ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิตติวรรณ, 2524
เลขเรียก895.9109033 พ247ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
625
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวรรณสาส์นสำนึก : ความสำนึกในอิทธพลสื่อสาส์นของหนังสือ / สุภา ศิริมานนท์
ชื่อผู้แต่งสุภา ศิริมานนท์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์การพิมพ์, 2529
เลขเรียก808.88 ส837ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
626
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวันที่ฟ้าไร้สี ดาวไม่มีแสง / ตาราไตย
ชื่อผู้แต่งตาราไตย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อนิเมทกรุ๊ป, ม.ป.ป.
เลขเรียก895.913 ต27ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
627
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวัยวุ่น / โอนีล ยูจีน ; แปลโดย สุชาวดี ตัณฑวนิช
ชื่อผู้แต่งโอนีล, ยูจีน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แพร่พิทยา, 2519
เลขเรียก812 อ974ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
628
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวาทนิเทศและวาทศิลป์ หลักทฤษฎีและวิธีปฏิบัติยุคสหัสวรรษใหม่ / วิรัช ลภิรัตนกุล.
ชื่อผู้แต่งวิรัช ลภิรัตนกุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543.
เลขเรียก808.51 ว 37 ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
629
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวาทมธี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก, [253-]
เลขเรียก808.85 ว461
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
630
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวาทะคนดีวาทีคนดัง / จักรายุท มุ่งศิริ
ชื่อผู้แต่งจักรายุท มุ่งศิริ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธรรมสภา, 2535
เลขเรียก808.882 จ232ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา