Found: 718  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
691
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเรื่องราวในชีวิตดุจเทพนิยาย / สมภพ จันทรประภา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แพร่พิทยา, 2516
เลขเรียก809 ส271ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
692
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเลือดสุพรรณ / หลวงวิจิตรวาทการ
ชื่อผู้แต่งวิจิตรวาทการ, พลตรี หลวง, 2441-2505.
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ., ม.ป.ป.]
เลขเรียก895.912 ว527ล
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
693
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเล่าเรื่องอิเหนาบทพระราชนิพนธ์ของรัชกาลที่ 2 / เอื้อ บุษประเกศ หงสกุล
ชื่อผู้แต่งเอื้อ บุษประเกศ หงสกุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2519
เลขเรียก895.911 อ929ล
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
694
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเล่าเรื่องเรื่องเล่า / นัทธนัย ประสานนาม, บรรณาธิการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2560
เลขเรียกPL4208 ล51 2560,808.54 ล826 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
695
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผน
พิมพลักษณ์พระนคร : คลังวิทยา, 2520
เลขเรียก895.911 ส917
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
696
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผน
พิมพลักษณ์พระนคร : แพร่พิทยา, 2513
เลขเรียก895.911 ส917
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
697
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผน / พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
ชื่อผู้แต่งพุทธเลิศหล้านภาลัย, พระบาทสมเด็จพระ.
พิมพลักษณ์พระนคร : ศิลปาบรรณาคาร, 2513
เลขเรียก895.911 พ835ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
698
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเสียดสีกวีสยามจักร ๆ วงศ์ ๆ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2537
เลขเรียก895.9109 ส948
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
700
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเหตุเกิดเมื่อคืนวันที่ 16 มกรา / อายน์ แรน แปลโดย วุฒิวัฒน์ อรรถจริยา
ชื่อผู้แต่งแรน, อายน์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สโมสรนักขาย, [25--]
เลขเรียก822 ร915ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
701
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเหมาตุ้นเฉียนจี๋ / เหมาตุ้น
ชื่อผู้แต่งเหมาตุ้น.
พิมพลักษณ์ปักกิ่ง : เหวินหมินเหวินเซีย, 1984
เลขเรียก895.13 ห687ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
702
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการสอน วรรณกรรมเยาวชน/ ปทิตตา พูพะเนียด
ชื่อผู้แต่งปทิตตา พูพะเนียด
พิมพลักษณ์นครปฐม: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2560
เลขเรียก808.068 ป153อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
703
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแง่คิดคำคมและคำอวยพร / รวบรวมโดย อนุสรณ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : รวมสาส์น, 2536
เลขเรียก808.85 ง899
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
704
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแต่งโคลงตำรับประมวลมารค / พ. ณ ประมวลมารค
ชื่อผู้แต่งพ. ณ ประมวลมารค.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แพร่พิทยา, 2510
เลขเรียก808.1 พ111ต
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
705
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแม่ของแผ่นดิน : หนังสือรวมกลอนสุภาพและเรียงความเทิดพระเกียรติ 76 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชิน...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิไทยคม, [2552?]
เลขเรียก808.4 ม719
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา