Found: 335  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
121
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจักรพรรดิบู๊ลิ้ม / เฮ้งฮกโกว ; ผู้แปล น.นพรัตน์
ชื่อผู้แต่งเฮ้งฮกโกว
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เทียนตี้, 2562
เลขเรียก895.13 ฮ819จ 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยมหิดล
122
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจุดตัดบนฟากฟ้า / มูหัมหมัดฮาริส กาเหย็ม
ชื่อผู้แต่งมูหัมหมัดฮาริส กาเหย็ม ผู้แต่ง
เลขเรียกPL4209.1.ม652 จ63,895.911 ม713จ 2562
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร
123
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจุดเทียนทั้งสองปลาย / วินทร์ เลียววาริณ
ชื่อผู้แต่งวินทร์ เลียววาริณ ผู้แต่ง
เลขเรียกBF637.E53 ว617จ,808.882 ว617จ 2562
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
..more
124
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจุลสารลายไทย 2562 / คัมภีรา บัณธุรุ่งเรือง ; บรรณาธิการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฝ่ายการนักศึกษา สาขาวิชาภาษาไทย ภาควิชาภาษาไทยและภาษาวัฒนธรรมตะวันออก, 2562
เลขเรียก809 จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
125
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องฉันขังความรักไว้ในหนังสือ / อภิชาติ เพชรลีลา
ชื่อผู้แต่งอภิชาติ เพชรลีลา ผู้แต่ง
เลขเรียกPL4209.3 อ252 2562,895.91301 อ252ฉ 2562
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
126
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชมชื่นรื่นรัก / โอบขวัญ
ชื่อผู้แต่งโอบขวัญ ผู้แต่ง
เลขเรียก895.913 อ975ช 2562
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
127
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชายเฒ่ากลางทะเลลึก = The old man and the sea / เออร์เนสต์ เฮมิ่งเวย์ ; อาษา ขอจิตต์เมตต์, แปล
ชื่อผู้แต่งเฮมิงเวย์, เออร์เนสต์ ค.ศ. 1899-1961 ผู้แต่ง
เลขเรียก813.54 ฮ631ชล 2562
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
128
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชีวิตดีๆ ที่เพอร์เฟกต์ = A place called perfect / Helena Duggan ; อลิซ, แปล
ชื่อผู้แต่งดักคิน, เอเลนา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์, 2562
เลขเรียก823 ด299ช 256
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
129
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชีวิตดีๆ ที่เพอร์เฟกต์ = A place called perfect / Helena Duggan ; อลิซ, แปล
ชื่อผู้แต่งดักคิน, เอเลนา ผู้แต่ง
เลขเรียก823.92 ด299ช ล.1 2562
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
130
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชีวิตไม่ได้สอนให้เราลืมคุณ แต่สอนให้เราอยู่ได้โดยไม่มีคุณ / เมื่อวาน เขียน ; วณิชชา สนิทชน ถ่ายภาพ.
ชื่อผู้แต่งวดี ไพศาลภิญญากร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สปริงบุ๊กส์, 2562 [2019]
เลขเรียกPL4209.ว34 ช65 2562,895.914 ม851ช 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
131
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องช่างสักแห่งเอาช์วิทซ์ / ผู้เขียน เฮเธอร์ มอร์ริส ; ผู้แปล โสภณา เชาว์วิวัฒน์กุล.
ชื่อผู้แต่งมอร์ริส, เฮเธอร์ (นักเขียนบทภาพยนตร์)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท แมร์รี่โกราวด์ พับลิชชิ่ง จำกัด, 2562 [2019]
เลขเรียก813.6 ม267ช 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
132
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องซอร์บา = Zorba the Greek / นิฆอส ฆาซานต์ซาฆิส ; ธีรศักดิ์ จิรรัตนไพโรจน์, แปล
ชื่อผู้แต่งฆาซานต์ซาฆิส, นิฆอส ผู้แต่ง
เลขเรียก863.64 ฆ341ซ 2562
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
133
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องซาราธุสตราตรัสไว้ดังนี้ / ฟรีดริช วิลเฮล์ม นีทเช่ เขียน ; อัคนี มูลเมฆ แปล.
ชื่อผู้แต่งนิทซ์เช่, เฟรดริช วิลเฮล์ม ค.ศ. 1844-1900.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : เคล็ดไทย, 2562 [2019]
เลขเรียกB3313.ก43 2562,833.92 น711ซ 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
134
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องซึงผี และรวมเรื่องเอก / มนัส จรรยงค์
ชื่อผู้แต่งมนัส จรรยงค์ ผู้แต่ง
เลขเรียก895.91301 ม164ซ 2562
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
135
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องซึ่งปีกชีวิตหมายเหตุ= The epistles of life / สานิตย์ สีนาค [Text]
ชื่อผู้แต่งสานิตย์ สีนาค
พิมพลักษณ์นนทบุรี ภาพพิมพ์ 2562
เลขเรียก895.911 ส645ซ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา