Found: 391  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
121
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชีวิตงามตามคำสอนของพระเจ้าอยู่หัว : การศึกษาตามพระราชดำรัสและพระบรมราโชวาทเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตขอ...
พิมพลักษณ์นนทบุรี : บี มีเดีย, 2558
เลขเรียกDS586 ช 2558,895.915 ภ861ช 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
122
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชีวิตดีขึ้นทันตาเห็นแค่หยิบเรื่องมาคุยเล่นเพียง 30 วินาที / ไซโต้ ทะคะชิ ; ทินภาส พาหะนิชย์, แปล
ชื่อผู้แต่งทะคะชิ, ไซโต้
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วีเลิร์น, 2558.
เลขเรียกBJ1611.2 ท334,808.56 ซ952ช 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
123
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชุมนุมมังกรซ่อนพยัคฆ์ (ฉบับคืนยุทธจักร) / เสถียร จันทิมาธร
ชื่อผู้แต่งเสถียร จันทิมาธร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2558
เลขเรียกPL3235 ส-ช 2558,895.10927 ส894ช 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
124
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องณ ชายหาดสะอาดทราย / พาณี เชี่ยววาณิช, หม่อมดุษฎี บริพัตร ณ อยุธยา.
ชื่อผู้แต่งพาณี เชี่ยววาณิช.
พิมพลักษณ์43 หน้า : ภาพประกอบ.
เลขเรียก808.0683 พ243ณ 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนครพนม
125
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องดวงตาสีอำพัน / กฤษณา อโศกสิน.
ชื่อผู้แต่งกฤษณา อโศกสิน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เพื่อนดี, 2558.
เลขเรียก895.913 ก282ดส 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
127
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องดอกไม้หนึ่งมิติ / ฟ้า พูลวรลักษณ์
ชื่อผู้แต่งฟ้า พูลวรลักษณ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมมติ, 2558.
เลขเรียกPL4209.1 ฟ311,895.911 ฟ311ด
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
129
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตัวละครทั่งหกตามหานักประพันธ์ / ลุยจิ ปิรันเดลโล ; นันธวรรณ์ ชาญประเสริฐ, ผู้แปล.
ชื่อผู้แต่งปิรันเดลโล, ลุยจิ.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ภาพพิมพ์, 2558.
เลขเรียกPQ4835.I7 ต65,852.912 ป629ต 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
130
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตัวอย่างคำพูดกับคนให้ได้ใจและได้ผลงาน--ไม่ยาก / สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา.
ชื่อผู้แต่งสิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : บัดดี้ ครีเอชั่น, 2558.
เลขเรียกPN 4129 .T5 ส34 2558,808.51 ส723ต 2558 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
133
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทอแพรดอกไม้ในสายธาร 'กรองปัญญา' เป็น 'แพรดอกไม้' ไหว้ครู / [สุปาณี พัดทอง บรรณาธิการ]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: สันติศิริการพิมพ์, 2558.
เลขเรียกPL4205 ท243 2558,895.911 ท243 2558 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
134
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทางกันดาร / บินหลา สันกาลาคีรี
ชื่อผู้แต่งบินหลา สันกาลาคีรี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไรท์เตอร์, 2558
เลขเรียกPL4209.B55 บ235 2558,895.914 บ331ท 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
135
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทำความดี---ไม่มีที่สิ้นสุด : รวมเรื่องสั้นสะท้อนคุณธรรมความดี 40 เรื่องจากผลงานเยาวชนไทย / รัชพงศ์...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เนชั่นบุ๊คส์, 2558.
เลขเรียกBJ1528.T5 ท6 2558,808.831 ท211
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา