Found: 321  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
151
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผญาข่อหล่อท่อปัญญา (รวมผญาบันทึกสู่มื้อ) เล่ม 3 / จ. เขมจิตต์
ชื่อผู้แต่งจ. เขมจิตต์
พิมพลักษณ์นนทบุรี : นิติธรรมการพิมพ์, 2559.
เลขเรียกPL4209.1 จ111ข,895.911
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
..more
152
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผญาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตบ้านนาเพียง / อิศเรศ ดลเพ็ญ
ชื่อผู้แต่งอิศเรศ ดลเพ็ญ
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2559.
เลขเรียกPL4221 อ757,895.911 อ757ผ 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
153
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผู้ชนะสิบทิศ เล่ม 1 / ยาขอบ, นามแฝง [text]
ชื่อผู้แต่งยาขอบ, นามแฝง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พิมพ์ดี, 2559.
เลขเรียก895.914 ย232ผ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
154
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผู้ชายก็คล้ายรองเท้าแก้ว(ข้างที่หาย...) = Cinderellas Lab / พึงเนตร อติแพทย์.
ชื่อผู้แต่งพึงเนตร อติแพทย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ก้าวกระโดด, 2559.
เลขเรียก895.914 พ813ผ 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
155
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผู้มาเยือนหลังเที่ยงคืน = A monster calls / แพทริก เนส
ชื่อผู้แต่งเนส, แพทริก 1971-
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เวิร์ด วอนเดอร์, 2559
เลขเรียกPN3355 น-ผ 2559,808.899282 น798ผ 2559
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
156
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องฝนบางหยดกลายเป็นผีเสื้อ / ลัดดา สงกระสินธ์
ชื่อผู้แต่งลัดดา สงกระสินธ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมมติ, 2559
เลขเรียกPN 1076 ล114 2559,895.911 ล114ฝ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยศิลปากร
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
158
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพรจากฟ้า ธ สถิตในดวงใจ ไทยนิรันดร์ / ธรรมสภา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธรรมสภา, 2559.
เลขเรียกPN6129 พ 2559,895.915 ภ671พ 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
159
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระชนกนาถ พระปิยมหาราช ของชาวไทย / ดำเนินการโดย คณะอนุกรรมาธิการศึกษามาตรการส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยว...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สภานิติบัญญัติแห่งชาติ, [2559].
เลขเรียก895.915 จ472พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
160
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระชนกนาถ พระปิยมหาราช ของชาวไทย [text] / คณะอนุกรรมาธิการศึกษามาตรการส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับสถา...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สภานิติบัญญัติแห่งชาติ, 2559
เลขเรียก895.915 พ323
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
161
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระบรมราโชวาท พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช / จัดทำโดย ธรรมสภา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธรรมสภา, 2559
เลขเรียกPN 6129 ห159,895.915 พ342 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
..more
162
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส / ซัม สาวพัตร์.
ชื่อผู้แต่งซัม สาวพัตร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ย้อนรอย, 2559.
เลขเรียกPN6129.T5 ซ149 2559,895.915 ภ671ซ 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
..more
163
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระปรีชาญาณในพระบรมราโชวาทและพระราโชวาทพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 5 ทศวรรษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Royal...
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัย, 2559.
เลขเรียก895.915 พ346 2559 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
164
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระปรีชาญาณในพระบรมราโชวาทและพระราโชวาทพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 5 ทศวรรษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Royal...
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2559.
เลขเรียก895.915 พ346
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
165
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระราชดำรัสพระบิดาแห่งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม / กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม, 2559.
เลขเรียก895.9185 พ368(2) 2559 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา