Found: 310  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
16
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง99 พระบรมราโชวาทน้อมนำราษฎร์ร่มเย็นเป็นสุขศานต์ / กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับธนาคารออมสิน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม, 2559
เลขเรียก895.915 ก1711ก 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
17
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องBoy's Love 46 :Get You! จำไว้ นายเป็นของฉัน! / Silent Forest.
ชื่อผู้แต่งSilent forest.
พิมพลักษณ์กรุงเทพน : ทูบีเลิฟ, 2559.
เลขเรียก895.913 ซ967บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
18
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องBoy's Love 51 : บุปผาพญามาร / อไลอา.
ชื่อผู้แต่งอไลอา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ทูบีเลิฟ, 2559.
เลขเรียก895.913 อ431บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
19
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องDesign my resume & portfolio / นิ่ม บุญอำพล (จีรพรรณ บุญอำพล)
ชื่อผู้แต่งนิ่ม บุญอำพล
พิมพลักษณ์นนทบุรี : บริษัทไอดีซี พรีเมียร์, 2559.
เลขเรียกLB1029.P67 น631,808.6 น629ด 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
..more
20
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องDialog บางวันของหญิงสาวแปลกประหลาด / เรื่อง ไอติมตากแห้ง [นามแฝง] ; ภาพประกอบ Toddyinthemood [นามแฝง...
ชื่อผู้แต่งจักรพันธุ์ วณิชโกวิท.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : 10 มิลลิเมตร, 2559.
เลขเรียก895.914 จ111ด 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
22
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องHOMEROOM photograph 101 / มุนิน
ชื่อผู้แต่งมุนิน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : 10 มิลลิเมตร, 2559
เลขเรียกP93.5 .ฮ94 2559,808.88 ม627ฮ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
23
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องLots of Love 7,300 วันที่เรารักกัน / ธนาพร ตั้งเจริญมั่นคง
ชื่อผู้แต่งธนาพร ตั้งเจริญมั่นคง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อะบุ๊ก, 2559
เลขเรียกBF575.ร6 ธ363 2559,895.914 ธ246ล
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยนครพนม
24
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องSecurity Love ยามหล่อบอกต่อว่ารัก / Hideko_Sunshine
ชื่อผู้แต่งHideko_sunshine
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แจ่มใส, 2559
เลขเรียก895.913 ฮ429ซ 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
25
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระต่ายในพระจันทร์ / แพน พงศ์พนรัตน์ [นามแฝง], เขียน ; นันทวัน วาตะ, วาดภาพประกอบ
ชื่อผู้แต่งกาญจน์นภา พงศ์นพรัตน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แพรวสำนักพิมพ์, 2559
เลขเรียกPL4209.4.ก67 ก46,895.914 ก421ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
26
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกราบพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ / ติณณา แดนเขตต์.
ชื่อผู้แต่งติณณา แดนเขตต์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ผีเสื้อ, 2559.
เลขเรียกDS586 ต-ก 2559,808.883 ต344ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
28
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกายนคร / จ.เขมจิตต์.
ชื่อผู้แต่งจ.เขมจิตต์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์นิธิธรรมการพิมพ์, 2559.
เลขเรียก895.911 จ111ก 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนครพนม
30
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้หลักการสื่อสารและกระบวนการกลุ่ม เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์และทักษะการพู...
ชื่อผู้แต่งเสาวนีย์ วิชิต.
พิมพลักษณ์2559.
เลขเรียก808.5 ส517ก 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา