Found: 321  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
301
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแมวผู้มองเห็นกำแพงเป็นสะพาน / เรวัตร์ พันธุ์พิพัฒน์
ชื่อผู้แต่งเรวัตร์ พันธุ์พิพัฒน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ในดวงใจ, 2559
เลขเรียกPL4209.3.ร75 ม85 2559,895.911 ร769ม 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
..more
302
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแม่ค้าตลาดหนองมน : กระบวนการสื่อสารอัตลักษณ์ผู้สูงอายุผ่านการสร้างละครแบบชีวประวัติ : รายงานวิจัยฉบั...
ชื่อผู้แต่งอาทรี วณิชตระกูล.
พิมพลักษณ์ชลบุรี : คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา, 2562.
เลขเรียก809.2 อ619ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
303
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแม่น้ำที่สาบสูญ / เรวัตร์ พันธุ์พิพัฒน์
ชื่อผู้แต่งเรวัตร์ พันธุ์พิพัฒน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ในดวงใจ, 2559
เลขเรียกPL4209.1.ร7 ร769,895.911 ร769ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
305
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแล้วชีวิตก็บอกกับเราว่า / นิ้วกลม [นามแฝง]
ชื่อผู้แต่งสราวุธ เฮ้งสวัสดิ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คู้บ, 2559
เลขเรียกBF637.C5 ส355ล 2559,895.914 น672ล 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more
306
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแอนิมอล ฟาร์ม สงครามกบฏของสรรพสัตว์ = Animal farm / จอร์จ ออร์เวลล์, เขียน ; บัญชา สุวรรณานนท์, แป...
ชื่อผู้แต่งออร์เวลล์, จอร์จ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาพพิมพ์, 2559
เลขเรียก823 จ54อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
307
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแฮร์รี่ โฮล กับคดีฆาตกรจิ้งจอกพันหน้า / Jo Nesbo ผู้เขียน ; นันทวัน เติมแสงสิริศักดิ์ แปล.
ชื่อผู้แต่งNesbo, Jo.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : น้ำพุสำนักพิมพ์, 2559.
เลขเรียก813.6 น798ฮจ 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
310
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโปรดระวังช่องว่างระหว่างรถไฟกับชานชาลา / ธรรมรุจา ธรรมสโรช
ชื่อผู้แต่งธรรมรุจา ธรรมสโรช
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วงปี, 2559.
เลขเรียกPL4209 ธ354ป 2559,895.911 ธ354ป 2559 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
311
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโรงรูปเงา ลาวเจริญรามา / เล็ก ใบเมี่ยง.
ชื่อผู้แต่งเล็ก ใบเมี่ยง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอ.เอส. พริ้นติ้ง เฮ้าส์, 2559.
เลขเรียก895.914 ล752ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
313
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโลกกับอาทิตย์ / มุนิน
ชื่อผู้แต่งมุนินทร์ สายประสาท.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : 10 มิลลิเมตร, 2559.
เลขเรียก895.913 ม453ล 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
315
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องในความซ้ำซากของชีวิต / สหรัฐ พัฒนกิจวรกุล.
ชื่อผู้แต่งสหรัฐ พัฒนกิจวรกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมมติ, 2559.
เลขเรียกPN 1136 ส19 2559,896.913 ส459น
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา