Found: 127  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง101 เพลงฮิต ฟิตภาษาอังกฤษขั้นเทพ / โดย ภาณุพงศ์ คำวชิรพิทักษ์.
ชื่อผู้แต่งภาณุพงศ์ คำวชิรพิทักษ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มันตรา, 2559.
เลขเรียก428.2 ภ432ห 2559 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง4,000 คำศัพท์ใช้บ่อย 3 ภาษาไทย-จีนกลาง-อังกฤษ / นพพิชญ์ ประหวั่น
ชื่อผู้แต่งนพพิชญ์ ประหวั่น
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฟีลกูด, 2559
เลขเรียกPL4187 น16 2559,495.913951 น16ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง60 ชั่วโมง พูดจีนได้ / ฝ่ายวิชาการสำนักพิมพ์แมนดารินเอดูเคชั่น
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: แมนดาริน, 2559
เลขเรียก495.1824 ห118
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องAesop's Fables รวมนิทานอีสปสอนใจ / สก๊อตต์ ฟิชเซอร์ ; ชุติมา อารียะธนวัลย์, อาภาพรรณ์ โฆสิตาภา, ผู...
ชื่อผู้แต่งฟิชเซอร์, สก๊อตต์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2559.
เลขเรียกPE 1114 อ774อ,428.4 ฟ399อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องAnna Karenina รักต้องห้ามของอันนา คาเรนีนา / Leo Nikilayevich Tolstoy ; จารุณี เรืองเบญจพล, แปล
ชื่อผู้แต่งสจ๊วต, ไบรอัน เจ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2559
เลขเรียกPE 1114 ต247อ,428.4 ส155อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องChineasy เก่งจีนได้ไม่ต้องจำ / Shaolan : เขียน ; ธีรา : แปล ; Noma Bar : วาดภาพประกอบ
ชื่อผู้แต่งเสี่ยวหลัน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์, 2559
เลขเรียกPL1129.ท9 ส85,495.1 ส949ช 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องChulalongkorn University Test of English Proficiency (CU-TEP) Practice Test II / Testing and Evaluat...
ชื่อผู้แต่งChulalongkorn university. Testing and evaluation center. Language institute
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559
เลขเรียก428.75 จ682 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องComplete TOEIC test / ปิยังกูร ลิ่มวานิชรัตน์.
ชื่อผู้แต่งปิยังกูร ลิ่มวานิชรัตน์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไอดีซี พรีเมียร์, 2559.
เลขเรียก428.0076 ป3611ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องEnglish is all Around = อารดา กันทะหงษ์ [text] ฝึกพูดอังกฤษ จากเรื่องรอบตัว /
ชื่อผู้แต่งอารดา กันทะหงษ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พิมพ์ดีการพิมพ์, [2559?].
เลขเรียกPE1131 อ644 2559,428 อ644อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องGrammar แนวใหม่สำหรับนักเรียน / ฝ่ายวิชาการไอคิว พลัส ; เรียบเรียงเนื้อหา, อลิษา โอฬารรัตน์มณี ; ภา...
พิมพลักษณ์ฉะเชิงเทรา : บริษัทพีเอ็นเอ็นมีเดียกรุ๊ป, 2559.
เลขเรียกPE1112 ก888น,425 ก889ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องI get English / บรรณาธิการ ดุจเดือน กลั่นคูวัด.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไอเก็ตอิงลิชพับลิชชิง, 2559.
เลขเรียก428.24 อ992
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องMind map Grammar / เอกชัย เกรียงโกมล
ชื่อผู้แต่งเอกชัย เกรียงโกมล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไลท์ บาลานซ์, 2559
เลขเรียก425 อ51ม 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องPre-Test O-Net ม.6 ภาษาไทย / วัลลภา วิทยารักษ์.
ชื่อผู้แต่งวัลลภา วิทยารักษ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไฮเอ็ดพับลิชชิ่ง, 2559.
เลขเรียก495.9107 ว448พ 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องTense เข้าใจง่าย เก่งได้ด้วยภาพ / ชัยยง เผือกทอง และ Golden Taro team text
ชื่อผู้แต่งชัยยง เผือกทอง
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์, 2559
เลขเรียก425 ช414ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา