Found: 51  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ประโยครอบรู้อยู่รอดในจีน / เยว่เจี้ยนหลิน...[และคนอื่น ๆ] ; สิวิณี เตรียมชาญชูชัย, แปล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ทฤษฎี, 2556
เลขเรียกPL1121 ห 2556,495.1 ห15
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องBarron's TOEIC : practice exams / ลองฮีด, ลิน, ค.ศ. 1946-.
ชื่อผู้แต่งลองฮีด, ลิน, ค.ศ. 1946-.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ็มไอเอส, 2557.
เลขเรียก428.24076 ล151บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องEnglish structure / Panatip Pinijsakkul
ชื่อผู้แต่งPanatip pinijsakkul
พิมพลักษณ์Bangkok : Thammasat university press, 2557
เลขเรียก428.24 P187E
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องKorean daily โคเรียน เดลี่ ภาษาเกาหลีในชีวิตประจำวัน / มารีอา เม
ชื่อผู้แต่งมารีอา เม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นานา, 2557
เลขเรียกPL911 ม479k 2557,495.782495911 ม477ค 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องMagic vocab จำศัพท์สอบ : สำหรับสอบเข้ามหาวิทยาลัย, TOEFL, TOEIC, GAT, IELTS และ O-Net ให้ได้ใน 1 วั...
ชื่อผู้แต่งปิยะณัฐ แสงภัทราชัย.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์, 2557.
เลขเรียก428.1 ป621ม 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องQuick English ภาษาอังกฤษ พูดเลย! / พิศมร อภิชาตะพงศ์ ; ม.ล.ฐนิสา ชุมพล บรรณาธิการ.
ชื่อผู้แต่งพิศมร อภิชาตะพงศ์.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : พราว โพเอท, 2557.
เลขเรียกPE1131 พ6ค 2557,428.249591 พ386ค 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องReading101 เทคนิคการอ่านและการเดาอย่างมีชั้นเชิง/ ลูกปัด.
ชื่อผู้แต่งลูกปัด.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ILove CU Publishing, 2559.
เลขเรียก428.4 ล241ร 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องTRY! เตรียมสอบวัดระดับ JLPT N5 / คณาจารย์สถาบันวัฒนธรรมแห่งเอเชีย (ABK) ; กองบรรณาธิการ สำนักพิมพ์ภา...
ชื่อผู้แต่งคณาจารย์สถาบันวัฒนธรรมแห่งเอเชีย (ABK)
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรม, 2557
เลขเรียก495.6076 ค142ท 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์ข้อความ = Discourse analysis / จันทิมา อังคพณิชกิจ
ชื่อผู้แต่งจันทิมา อังคพณิชกิจ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2557.
เลขเรียกP302 จ285,401.41 จ285ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำสันธานและคำบุพบทจีนกลาง / ตงจิง.
ชื่อผู้แต่งตงจิง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ภาพพิมพ์, 2557.
เลขเรียกPL1231.5 ต2ค 2557,495.181 ต112ค 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือฝึกเขียนเรียงความ รายงาน บทความวิจัย จดหมายสมัครงาน แบบมืออาชีพ = English writing / โดย ฝ่าย...
ชื่อผู้แต่งฝ่ายวิชาการสำนักพิมพ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ป็อพเก็ทบุ๊ค, 2557
เลขเรียก421 ฝ211ค 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือสนทนาฉบับพกพา ภาษาญี่ปุ่น.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : หน้าต่างสู่โลกกว้าง, 2557.
เลขเรียก495.68 ค416 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือสนทนาฉบับพกพา ภาษาอินโดนีเซีย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : หน้าต่างสู่โลกกว้าง, 2558.
เลขเรียก495.9598 ค246 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา