Found: 128  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1000 ประโยคพูดในทุกสถานการณ์การทำงานที่เป็นปัญหา ! = Perfect phrases for managers and supervisors /...
ชื่อผู้แต่งรูเนียน, เมอริล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท, 2556.
เลขเรียก808.5 ร715ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง20 เรื่องสั้นคัดสรร 20 ปี แห่งการเขียน / พิสิฐ ภูศรี.
ชื่อผู้แต่งพิสิฐ ภูศรี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บันเทิงสีดาแพนเค้ก, 2556.
เลขเรียกPL4208.3 พ778 2555,808.831 พ778ย 2555 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง350 คำคมคนมีรัก = 350 Quotes of love ชัชฎาภรณ์ มงคลสมัย [Text]
ชื่อผู้แต่งชัชฎาภรณ์ มงคลสมัย
พิมพลักษณ์นนทบุรี ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์ 2556
เลขเรียก808.882 ช212ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง365 วัน ตามติดชีวิตสุดขำ Hippo = Hippo diary / เรื่องและภาพ : สรลักษณ์ เชื้อพุทธ.
ชื่อผู้แต่งสรลักษณ์ เชื้อพุทธ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สตาร์พิคส์, 2556.
เลขเรียก895.91301 ส339ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง8 บรรทัดเปลี่ยนชีวิต / ต้องตา ตั้งชูวงษ์ บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ก้าวกระโดด , 2556.
เลขเรียกPN6095.T5 ป818 2556,808.882 ป929 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยมหิดล
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องBoy : secret / ว.แหวน.
ชื่อผู้แต่งว.แหวน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ใยไหม, 2556.
เลขเรียก895.917 ว111บ 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยบูรพา
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องDarlings 2.5 สัญญา (ไม่) ลับ วุ่นนักเหล่าวายร้าย หัวสมองตีปตัน/ ลูกชุป.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แจ่มใส พับลิซซิ่ง, [2556].
เลขเรียกนว ล711ด [2556],895.913 ห181ด
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องHi sweetheart จีบซ้อมๆ ให้พร้อมรักเธอ [Text] บิวบิว
ชื่อผู้แต่งบิวบิว
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ แจ่มใส พับลิชชิ่ง [2556]
เลขเรียก895.913 บ342ฮ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องInside journal / Thammasorn Piriyasupong.
ชื่อผู้แต่งธรรมสรณ์ พิริยสุพงศ์.
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลขอนแก่น, [2556?].
เลขเรียก808.06661 ธ363อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องUrsula's fairy tale สยบร้ายให้หัวใจสัญญารัก/ LittleFinger.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แจ่มใส พับลิซซิ่ง, [2556].
เลขเรียกนว ล469ส [2556],895.913 ด238ย
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องWriter : โลกนักอ่าน บ้านนักเขียน ห้องเรียนนักฝัน / บรรณาธิการ : บินหลา สันกาลาคีรี, วรพจน์ พันธุ์พง...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ออฟเซ็ทพลัส, 2556-
เลขเรียก809 ร951
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องWriter.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พิมพ์ดี, 2556.
เลขเรียก895.9109 ร949
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรุงเทพมาฮานคร / เรื่อง เดย์ รัฐฉาน ; จ็อด แปดริ้ว, ผู้วาดภาพประกอบ text
ชื่อผู้แต่งเดย์ รัฐฉาน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ก้าวกระโดด, 2556
เลขเรียกPN1968.ท9 ด74,808.84 ด56ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยศิลปากร
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาความสามารถการพูดนำเสนอ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 โดยใช้ผลการประเมินควา...
ชื่อผู้แต่งปริษา ขวัญยืน.
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2556
เลขเรียก808.51 ป466ก 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา