Found: 116  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง70 คำสอนพระราชา ทวยราษฎร์น้อมรำลึก : WE LOVE KING BHUMIBOL.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิ ดร.เทียม โชควัฒนา, 2561.
เลขเรียกDS586 จ688 2561,895.915 จ688
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องAssassin's creed ตอน พันธกิจลับแห่งครูเสด = Assassin's creed :the secret crusade / โอลิเวอร์ บาวเดน ...
ชื่อผู้แต่งบาวเดน, โอลิเวอร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แพรวสำนักพิมพ์ อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2561.
เลขเรียก813.54 บ294อ 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องDirty deeds คนใกล้ตัว / Beautykaow.
ชื่อผู้แต่งBeautykaow.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แจ่มใส พับลิชชิ่ง, 2561.
เลขเรียก895.913 บ342ด 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องLife in Flight Mode ไฟลต์ (ไม่) บังคับ / ไลลา ศรียานนท์.
ชื่อผู้แต่งไลลา ศรียานนท์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แซลมอน, 2561.
เลขเรียกHD8039.อ84 ล94 2561,895.914 ล979ล
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องMoment ณ ขณะ.
พิมพลักษณ์สมุทรปราการ ; บุ๊กส์ไรเดอร์, 2561.
เลขเรียกPL4209.1 ศ727,895.91301 ม939
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องMy buddy gorilla แอบรักทักทายใจนายบัดดี้ / Porshenocchio.
ชื่อผู้แต่งพอร์ชน็อคคิโอ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แจ่มใส, 2560.
เลขเรียก895.913 พ488ม 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องMy melting chef / ErrorPOP.
ชื่อผู้แต่งErrorpop.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอเวอร์วาย, 2561.
เลขเรียก895.913 อ916ม 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องOut of love แสดงความรัก / afterday.
ชื่อผู้แต่งAfterday.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอเวอร์วาย, 2561.
เลขเรียก895.913 อ629อ 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องSweet and sad หวานเศร้าคาเฟ่ / โบนิตา อาดา.
ชื่อผู้แต่งโบนิตา อาดา.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : P.S., 2561.
เลขเรียกPL4209.4 บ919 2561,895.91301 บ919ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยบูรพา
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องTOY หุ่นจิ๋วในความทรงจำ / วันฉัตร ชินสุวาเทย์.
ชื่อผู้แต่งวันฉัตร ชินสุวาเทย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บันลือบุ๊คส์, 2561.
เลขเรียก895.912 ว425ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยศิลปากร
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องTruth or dare เกมท้ารัก / Martian.
ชื่อผู้แต่งMartian.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอเวอร์วาย, 2561.
เลขเรียก895.913 ม457ท 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยมหิดล
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปริวรรตและศึกษาวิเคราะห์นิทานคำกาพย์เรื่องศรีสุทัศน์สังหัสไชย : รายงานการวิจัย = Transliteration ...
ชื่อผู้แต่งณัฐา ค้ำชู.
พิมพลักษณ์ชลบุรี : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2561.
เลขเรียก895.911 ณ372ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา