Found: 81  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องDirty deeds คนใกล้ตัว / Beautykaow.
ชื่อผู้แต่งBeautykaow.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แจ่มใส พับลิชชิ่ง, 2561.
เลขเรียก895.913 บ342ด 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องLife in Flight Mode ไฟลต์ (ไม่) บังคับ / ไลลา ศรียานนท์.
ชื่อผู้แต่งไลลา ศรียานนท์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แซลมอน, 2561.
เลขเรียกHD8039.อ84 ล94 2561,895.914 ล979ล
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องMoment ณ ขณะ.
พิมพลักษณ์สมุทรปราการ ; บุ๊กส์ไรเดอร์, 2561.
เลขเรียกPL4209.1 ศ727,895.91301 ม939
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องMy buddy gorilla แอบรักทักทายใจนายบัดดี้ / Porshenocchio.
ชื่อผู้แต่งพอร์ชน็อคคิโอ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แจ่มใส, 2560.
เลขเรียก895.913 พ488ม 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องMy melting chef / ErrorPOP.
ชื่อผู้แต่งErrorpop.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอเวอร์วาย, 2561.
เลขเรียก895.913 อ916ม 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องOut of love แสดงความรัก / afterday.
ชื่อผู้แต่งAfterday.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอเวอร์วาย, 2561.
เลขเรียก895.913 อ629อ 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องSweet and sad หวานเศร้าคาเฟ่ / โบนิตา อาดา.
ชื่อผู้แต่งโบนิตา อาดา.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : P.S., 2561.
เลขเรียกPL4209.4 บ919 2561,895.91301 บ919ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยบูรพา
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องTOY หุ่นจิ๋วในความทรงจำ / วันฉัตร ชินสุวาเทย์.
ชื่อผู้แต่งวันฉัตร ชินสุวาเทย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บันลือบุ๊คส์, 2561.
เลขเรียก895.912 ว425ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยศิลปากร
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องTruth or dare เกมท้ารัก / Martian.
ชื่อผู้แต่งMartian.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอเวอร์วาย, 2561.
เลขเรียก895.913 ม457ท 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยมหิดล
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปริวรรตและศึกษาวิเคราะห์นิทานคำกาพย์เรื่องศรีสุทัศน์สังหัสไชย : รายงานการวิจัย = Transliteration ...
ชื่อผู้แต่งณัฐา ค้ำชู.
พิมพลักษณ์ชลบุรี : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2561.
เลขเรียก895.911 ณ372ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์เนื้อหาเรื่องนันโทปนันทสูตรคำหลวงฉบับสมุดไทย ของเจ้าฟ้าธรรมธิเบศรไชยเชษฐสุริยวงศ์ : รายง...
ชื่อผู้แต่งจุไรรัตน์ ลักษณะศิริ.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2561.
เลขเรียก895.9109 จ653ก 2561 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาของญี่ปุ่นในยุคการปฎิรูปการศึกษาสมัยเมจิผ่านการศึกษาเปรียบเทียบวรรณกรรมเด็กเรื่อง "องุ่นหนึ่...
ชื่อผู้แต่งนันท์ชญา มหาขันธ์.
พิมพลักษณ์ชลบุรี : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2561.
เลขเรียก808.899282 น417ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา