Found: 63  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง30 ปี ข้างคลองคันนายาว / เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์
ชื่อผู้แต่งเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เกี้ยว-เกล้า พิมพการ, 2560
เลขเรียกPL4206 น-ส 2560,895.911 น836ส 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องFanfiction เขียนรักสุดป่วนก่อกวนใจเธอ / มิลค์พลัส ; kanapy, ภาพ.
ชื่อผู้แต่งมิลค์พลัส.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แจ่มใส, 2560.
เลขเรียก895.913 ม582พ 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องMy Only Boo แบบนี้มันน่านัก ต้องรักซะแล้ว / Mina, เขียน ; เพียงพิชญ์ ศาสตร์ศศิ (vic), ภาพประกอบ.
ชื่อผู้แต่งMina.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แจ่มใส พับลิชชิ่ง, 2560.
เลขเรียก895.913 ม581น 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องNippon Rainy รักหวานฉ่ำวันฝนพรำ / เจ้าหญิงผู้เลอโฉม.
ชื่อผู้แต่งเจ้าหญิงผู้เลอโฉม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แจ่มใส พับลิชชิ่ง, 2560.
เลขเรียกน จ515น 2557,895.913 จ758น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยนครพนม
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องUS รักของเรา / เจ้าปลาน้อย.
ชื่อผู้แต่งเจ้าปลาน้อย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอเวอร์วาย, 2560.
เลขเรียก895.913 จ757อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเขียนวิทยานิพนธ์ทางสถาปัตกรรม = Architectural thesis composing / ธนาวุฒิ ขุนทอง.
ชื่อผู้แต่งธนาวุฒิ ขุนทอง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร, 2560.
เลขเรียก808.066 ธ152ก 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเขียนและวิเคราะห์บทภาพยนตร์ = Script Writing and Analysis for Film / จักรกฤษณ์ แก้วประเสริฐ.
ชื่อผู้แต่งจักรกฤษณ์ แก้วประเสริฐ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย, 2560.
เลขเรียก808.23 จ157ก 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกาลครั้งหนึ่ง --เราเคยอยู่ในวงโคจรของกันและกัน / ถ่าน : ภาพและเรื่อง.
ชื่อผู้แต่งถ่าน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สปริงบุ๊กส์, 2560.
เลขเรียกPL4209.4 ถ319 2560,808.84 ถ316ก 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำปราชญ์สร้าง "ยอดคน" / ภัทระ ฉลาดแพทย์, ธีระวุฒิ ปัญญา.
ชื่อผู้แต่งภัทระ ฉลาดแพทย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กู๊ดไลฟ์, 2560.
เลขเรียกPN6095.T5 ภ214 2560,808.882 ภ114ค 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำสี่จังหวะ เล่ม 1/ กาญจนา นาคสกุล.
ชื่อผู้แต่งกาญจนา นาคสกุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เซ็นจูรี่, 2558.
เลขเรียก895.911 ก23ค 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคิดมาก / NIRIN.
ชื่อผู้แต่งNirin.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอเวอร์วาย, 2560.
เลขเรียก895.913 น656ค 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือนักเขียน / จรูญพร ปรปักษ์ประลัย.
ชื่อผู้แต่งจรูญพร ปรปักษ์ประลัย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2560.
เลขเรียกPL4177 จ178ค 2560,808 จ1741ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา