Found: 30  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องขอบฟ้าขลิบทอง / กวีนิพนธ์โดย อุชเชนี.
ชื่อผู้แต่งประคิณ ชุมสาย ณ อยุธยา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ผีเสื้อ, 2544.
เลขเรียกPL4209.1.ป38 ข53 2544,895.911 อ783ข 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการวิจัย การเขียนรายงาน การวิจัยและวิทยานิพนธ์ / บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์.
ชื่อผู้แต่งบุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จามจุรีโปรดักท์, 2553.
เลขเรียกLB2369 บ72 2553,808.066 บ471ค10
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทฤษฎีกับการวิจารณ์ศิลปะ : ทัศนะของนักวิชาการไทย / รื่นฤทัย สัจจพันธุ์ บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : นาคร, 2560.
เลขเรียกN7475 ท166 2560,895.9109 ท166
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทำความดี---ไม่มีที่สิ้นสุด : รวมเรื่องสั้นสะท้อนคุณธรรมความดี 40 เรื่องจากผลงานเยาวชนไทย / รัชพงศ์...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เนชั่นบุ๊คส์, 2558.
เลขเรียกBJ1528.T5 ท6 2558,808.831 ท211
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนครคนนอก / พลัง เพียงพิรุฬห์.
ชื่อผู้แต่งพลัง เพียงพิรุฬห์.
พิมพลักษณ์สกลนคร : นิดจะศิลป์, 2560.
เลขเรียกPL4206 พ453น 2560,895.911 พ453น 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนาฏกรรมบนลานกว้าง / คมทวน คันธนู
ชื่อผู้แต่งคมทวน คันธนู
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ]: สิริมงคลคำ, 2549.
เลขเรียกPL4209.ค147 ค147 2549,895.911 ค16น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิทานเวตาล / พระนิพนธ์ พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ.
ชื่อผู้แต่งพิทยาลงกรณ พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่น
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แพรว, 2556.
เลขเรียกPK3798.V2 ว898 2556,891.2 พ672น13
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทละครเรื่อง ราโชมอน หรือ ประตูผี : จากนิยายเก่าแก่พันปีของญี่ปุ่น / โดย ริวโนสุเกะ อากิตางาวะ ; ท...
ชื่อผู้แต่งอากิตางาวะ, ริวโนสุเกะ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า 2000, 2554
เลขเรียกPL734 อ587 2554,895.62 ค311ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบ้านเล็กในป่าใหญ่ = Little house in the big woods / ลอร่า อิงกัลล์ส ไวล์เดอร์ : เรื่อง ; สุคนธรส : แ...
ชื่อผู้แต่งไวล์เดอร์, ลอร่า อิงกัลล์ส.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แอร์โรว์, 2558.
เลขเรียก811.54 ว983บ 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประมวลพระราชดำรัสดับวิกฤติชาติ / กองบรรณาธิการสำนักพิมพ์กรีน-ปัญญาญาณ, รวบรวม.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : กรีน-ปัญญาญาณ, 2553.
เลขเรียกPN6129.T5 ป171 2553,895.915 ภ671ปว 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผู้ที่ไม่มีร่างกาย / เหม เวชกร.
ชื่อผู้แต่งเหม เวชกร 2446-2512.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิริยะ, 2547.
เลขเรียกPL4209.3.ห36 ผ73,895.91301 ห682ผท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา