Found: 72  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
61
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอ่านเมือง เรื่องคนกรุง วรรณกรรม วิถีความสัมพัันธ์ และภาพแทนของพื้นที่ / สุรเดช โชติอุดมพันธ์
ชื่อผู้แต่งสุรเดช โชติอุดมพันธ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559
เลขเรียกPL4200.5 ส848 2559,808.8 ส848อ 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
..more
62
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเพียงพิมพ์ดีดพูดได้ / พนมเทียน
ชื่อผู้แต่งพนมเทียน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คเณศบุรี, 2559
เลขเรียกAC159 พ34 2559,808.84 พ187พ 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
64
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเรื่องบางเรื่องเหมาะที่จะเป็นเรื่องจริงมากกว่า / จำลอง ฝั่งชลจิตร.
ชื่อผู้แต่งจำลอง ฝั่งชลจิตร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แมวบ้าน, 2550.
เลขเรียกPL4209.3.จ58 ร82,808.831 จ377ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
65
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเสภาเรื่องขุนช้าง-ขุนแผน : ฉบับหอสมุดพระวชิรญาณ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไทยควอลิตี้บุ๊คส์ (2006), 2555.
เลขเรียกPL4206 ส917,895.91 ข73ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
66
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเสาหินแห่งกาลเวลา : รวมเรื่องสั้นของ 10 ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ / สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย.
ชื่อผู้แต่งสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ ; สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย, 2554.
เลขเรียกPZ1 ส 2554,895.91308 ส945 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
..more
67
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเหมือนว่าเมื่อวานนี้เอง / เรวัตร์ พันธุ์พิพัฒน์.
ชื่อผู้แต่งเรวัตร์ พันธุ์พิพัฒน์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ในดวงใจ, 2551.
เลขเรียกPL4209.3.ร75 ห48,895.91301 ร769ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
..more
68
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแก้วหยดเดียว / ศรีดาวเรือง [นามแฝง]
ชื่อผู้แต่งศรีดาวเรือง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิสถาบันวิชาการ, 2546.
เลขเรียกPL4209 ศ4ก 2546,895.91301 ศ189ก 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
..more
69
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแดดฉายในสายลม / ชมัยภร แสงกระจ่าง
ชื่อผู้แต่งชมัยภร แสงกระจ่าง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คมบาง, 2557.
เลขเรียกPL4209.3.ช46 ด83 2557,895.913 ช182ดฉ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
..more
71
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องใบไม้ผลิที่เคมบริดจ์ / วัธนา บุญยัง
ชื่อผู้แต่งวัธนา บุญยัง
พิมพลักษณ์นนทบุรี : บ้านหนังสือ, 2540
เลขเรียกLB2376.6 ว613บ 2540,895.918 ว1145บ 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
72
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไฟใต้ / แดง แหลมทอง
ชื่อผู้แต่งแดง แหลมทอง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เคล็ดไทย, 2557.
เลขเรียกPL4222 ด82 2557,895.911 ด95ฟ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา