Found: 81  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
76
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องYue fu / jin yi Lin Xi ; ying yi Yang Xianyi, Dai Naidie ... [et al.].
พิมพลักษณ์Beijing : Wai wen chu ban she, 2001.
เลขเรียกPL2658.E3 Y84 2001,895.11 Yu94 2001
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยพะเยา
77
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องZhongguo gu dai wen xue. Shi ge juan / Wang Qingyun ... [et al.] bian zhu.
พิมพลักษณ์Beijing : Hua yu jiao xue chu ban she, 2005.
เลขเรียกPL2307 Z468 2005,895.109 Zh63Z 2005
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยพะเยา
78
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องZhongguo gu dai wen xue. Xiao shuo juan = Ancient Chinese literature. Fiction / Wang Qingyun bia...
ชื่อผู้แต่งWang, Qingyun.
พิมพลักษณ์Beijing : Hua yu jiao xue chu ban she, 2003.
เลขเรียกPL2415 W36 2003,895.109 Wa111Z 2003
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยพะเยา
79
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องZhongguo gu shi bai shou du = 100 ancient Chinese poems / Zhu Hongda, Wu Jiemin xuan zhu ; Xu Yuan...
พิมพลักษณ์Beijing : Hua yu jiao xue chu ban she, 2008.
เลขเรียกPL2658.E3 Z46 2008,895.112 Zh63Z 2008
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยพะเยา
80
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องZhongguo gu shi jing pin san bai shou = 300 gems of classical Chinese poetry / Xu Yuanchong yi.
พิมพลักษณ์Beijing Shi : Beijing da xue chu ban she, 2004.
เลขเรียกPL2518 Z45 2004,808.81 Zh63Z
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยพะเยา
81
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องZhongguo li dai xiao hua jing xuan. Yi = Selected jokes from past Chinese dynasties. I / Liu Jia...
พิมพลักษณ์Beijing : Hua yu jiao xue chu ban she, 1991.
เลขเรียกPN6222.C5 Z46 1991,808.87 Se464S
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยพะเยา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา