Found: 560  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
151
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข้างหลังภาพ / ศรีบูรพา [นามแฝง] ; ภาคย์ จินนมัย บทนำพิเศษ.
ชื่อผู้แต่งกุหลาบ สายประดิษฐ์ 2447-2517.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แพรว, 2548.
เลขเรียกน ก1ข,895.913 ศ219ข 2548(2)
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
..more
152
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข้าแต่ศาลที่เคารพและงานคัดสรร / สำเริง คำพะอุ.
ชื่อผู้แต่งสำเริง คำพะอุ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิสถาบันวิชาการ, 2546.
เลขเรียกPL4209 ส6ข 2546,895.91301 ส712ข
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
153
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคนกับควายและงานคัดสรร / สมคิด สิงสง, สุรชัย จันทิมาธร.
ชื่อผู้แต่งสมคิด สิงสง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิสถาบันวิชาการ 14 ตุลา, 2546.
เลขเรียกPL4209.3.ส424 ค32,895.91301 ส234ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
..more
156
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคนบนต้นไม้ / นิคม รายยวา.
ชื่อผู้แต่งนิคม รายยวา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิสถาบันวิชาการ 14 ตุลา, 2546.
เลขเรียกPL4209 น6ค 2546,895.91301 น553ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
157
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคนสำเริง คืนสำราญ / เจมส์ จอยซ์ ; วิมล กุณราชา แปล
ชื่อผู้แต่งจอยซ์, เจมส์
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : นาคร, 2543
เลขเรียกPL4209.3.จ54 ค35,808.831 จ196ค 2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
159
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคนในคลื่น / ไพชัฏ ภูวเชษฐ์.
ชื่อผู้แต่งไพชัฏ ภูวเชษฐ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2553.
เลขเรียก895.913 พ974ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
160
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคมวาทะนายอานันท์ ปันยารชุน : คนดีที่สังคมต้องการ / โดย ไพโรจน์ อยู่มณเฑียร.
ชื่อผู้แต่งไพโรจน์ อยู่มณเฑียร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2537.
เลขเรียกPN6519.ท9 พ95,808.88 พ992ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
162
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคลื่นชีวิต / ทมยันตี
ชื่อผู้แต่งทมยันตี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ณ บ้านวรรณกรม, 2547.
เลขเรียก895.913 ท121ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา