Found: 560  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
33
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องHormones / Anthony W. Norman, Gerald Litwack.
ชื่อผู้แต่งNorman, Anthony w. 1938-
พิมพลักษณ์San Diego, Calif. : Academic Press, c1997.
เลขเรียกQP571 .N66 1997,WK102 N842h 1997,812.4/05 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
34
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องHun yin wu yu = Marriage / Li Yuan bian zhu.
พิมพลักษณ์Beijing : Wai wen chu ban she, 2006.
เลขเรียกPN6222.C5 M37 2006,808.879 Yu94H 2006
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยพะเยา
35
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องIllustrated poems of Mao Zedong = Jing xuan Mao Zedong shi ci yu shi yi hua / Xu Yuanchong yi shi.
ชื่อผู้แต่งMao, Zedong 1893-1976.
พิมพลักษณ์Beijing : Wu zhou chuan bo chu ban she, 2006.
เลขเรียกPL2785.O3 A275 2006,895.1 Ma296I 2006 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
38
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องJing xuan Tang shi yu Tang hua = Selected poems and pictures of the Tang Dynasty.
พิมพลักษณ์Beijing Shi : Wu zhou chuan bo chu ban she (China Intercontinental Press), 2005.
เลขเรียกPL2658.E3 J56 2005,895.11308 Se464
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยพะเยา
40
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องLiterature, 1991-1995 / editor, Sture Allen
พิมพลักษณ์Singapore ; River Edge, NJ : Published for the Nobel Foundation by World Scientific, 1997
เลขเรียกPN771 L564,800 A425N
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
41
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องLotus-Flower Cave.
พิมพลักษณ์Beijing : Foreign Languages Press : Distributed by China International Book Trading Corp., 2007.
เลขเรียกPZ8.1 L884 2007,895.134 L884L
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยพะเยา
42
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องLu Xun shi xuan = Lu Xun selected poems / W.J.F. Zhanna'er yi.
ชื่อผู้แต่งLu, Xun 1881-1936.
พิมพลักษณ์Beijing Shi : Wai wen chu ban she, 2000.
เลขเรียกPL2754.S5 A24 2000,895.115 Lu926L
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยพะเยา
43
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องLun yu jing hua ban = A selected collection of the analects / bian zhu Cai Xiqin ; ying yi Lai Bo,...
พิมพลักษณ์Beijing : Hua yu jiao xue chu ban she, 2006.
เลขเรียกPL2471.Z6 L86 2006,808.81 Xi6S
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยพะเยา
44
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องLuo tuo Xiangzi = Camel Xiangzi / Lao She zhu ; Shi Xiaojing yi.
ชื่อผู้แต่งLao, She 1899-1966.
พิมพลักษณ์Beijing : Wai wen chu ban she, 2001.
เลขเรียกPL2804.C5 L613 2001,895.135 La298L
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา