Found: 7  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทละครร้อง 9 เรื่อง ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว / พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว
ชื่อผู้แต่งมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระ 2423-2468.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2555.
เลขเรียกPL4209.2.ม2 ม113บ,895.912 ม113บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพ่อนายก สายไหม บ้านหนองฮี / สมคิด สิงสง
ชื่อผู้แต่งสมคิด สิงสง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มิ่งมิตร, 2555.
เลขเรียกPZ90.T5 ส43พ53 2555,895.913 ส234พ 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรองเท้ากลางสายฝน / แพรพลอย, เขียน.
ชื่อผู้แต่งแพรพลอย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อินสปายร์, 2555.
เลขเรียกPL4209.3.พ85 ร52,808.831 พ961ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องล้อโลก เล่นชีวิต เล่ม 1 / โอปอล์ ประภาวดี.
ชื่อผู้แต่งโอปอล์ ประภาวดี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการฯ , 2555.
เลขเรียกBJ 1594.5.T35 อ43ล,808.51 อ859
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเคล็ดลับการเขียนรายงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ / สิทธิ์ ธีรสรณ์.
ชื่อผู้แต่งสิทธิ์ ธีรสรณ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555.
เลขเรียกLB2369 ส721ค,808.066 ส721ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา