Found: 45  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
18
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนาฏกรรมแห่งชีวิต / ประชาคม ลุนาชัย.
ชื่อผู้แต่งประชาคม ลุนาชัย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สหการฅนวรรณกรรม, 2542.
เลขเรียกรส. ป27น,895.91308 ป234น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
19
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทละครร้อง 9 เรื่อง ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว / พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว
ชื่อผู้แต่งมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระ 2423-2468.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2555.
เลขเรียกPL4209.2.ม2 ม113บ,895.912 ม113บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
20
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบันไดใบบัว ชิด ชยากร text
ชื่อผู้แต่งชิด ชยากร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ชนนิยม, 2558
เลขเรียกPZ90.T5 ช63บ63 2558,895.913 ช543บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
..more
21
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบางกอกนฤมิต / พงศกร
ชื่อผู้แต่งพงศกร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เพื่อนดี, 2555.
เลขเรียก895.913 พ112บก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
22
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบ่วงเสน่หา / กันยามาส, [นามแฝง]
ชื่อผู้แต่งกันยามาส
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2559.
เลขเรียก895.913 ก392บ 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
..more
24
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพัฒนาการของนักศึกษา กศ.บป.หมู่ 755 ในการจัดทำภาคนิพนธ์ : รายงานวิจัยในชั้นเรียน / เกศสิรี ปั้นธุระ
ชื่อผู้แต่งเกศสิรี ปั้นธุระ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์การศึกษาดรุณพิทยา สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา, 2547
เลขเรียก808.066 ก58พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
..more
25
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพ่อนายก สายไหม บ้านหนองฮี / สมคิด สิงสง
ชื่อผู้แต่งสมคิด สิงสง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มิ่งมิตร, 2555.
เลขเรียกPZ90.T5 ส43พ53 2555,895.913 ส234พ 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
27
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมาดามดัน / พงศกร [นามแฝง].
ชื่อผู้แต่งพงศกร จินดาวัฒนะ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรู๊ฟ, 2556.
เลขเรียก895.913 พ112มด
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
29
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรองเท้ากลางสายฝน / แพรพลอย, เขียน.
ชื่อผู้แต่งแพรพลอย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อินสปายร์, 2555.
เลขเรียกPL4209.3.พ85 ร52,808.831 พ961ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา