Found: 18  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องFanfiction เขียนรักสุดป่วนก่อกวนใจเธอ / มิลค์พลัส ; kanapy, ภาพ.
ชื่อผู้แต่งมิลค์พลัส.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แจ่มใส, 2560.
เลขเรียก895.913 ม582พ 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องNippon Rainy รักหวานฉ่ำวันฝนพรำ / เจ้าหญิงผู้เลอโฉม.
ชื่อผู้แต่งเจ้าหญิงผู้เลอโฉม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แจ่มใส พับลิชชิ่ง, 2560.
เลขเรียกน จ515น 2557,895.913 จ758น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยนครพนม
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือนักเขียน / จรูญพร ปรปักษ์ประลัย.
ชื่อผู้แต่งจรูญพร ปรปักษ์ประลัย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2560.
เลขเรียกPL4177 จ178ค 2560,808 จ1741ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทฤษฎีกับการวิจารณ์ศิลปะ : ทัศนะของนักวิชาการไทย / รื่นฤทัย สัจจพันธุ์ บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : นาคร, 2560.
เลขเรียกN7475 ท166 2560,895.9109 ท166
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนครคนนอก / พลัง เพียงพิรุฬห์.
ชื่อผู้แต่งพลัง เพียงพิรุฬห์.
พิมพลักษณ์สกลนคร : นิดจะศิลป์, 2560.
เลขเรียกPL4206 พ453น 2560,895.911 พ453น 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพรหมแต้มรัก / เก้าแต้ม.
ชื่อผู้แต่งเก้าแต้ม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ปองรัก, 2560.
เลขเรียก895.913 ก832พ 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพราเซอเรส มาดามและมารดา / กาเบรียล การ์เซีย มาร์เกซ...และคนอื่นๆ เขียน ; วิมล กุณราชา แปล
ชื่อผู้แต่งมาร์เกซ, กาเบรียล การ์เซีย.
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : นาคร, 2560.
เลขเรียก808.831 ม27พ 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมารยารักร้อยเล่มเกวียน / อัญชรีย์.
ชื่อผู้แต่งอัญชรีย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แจ่มใส, 2560.
เลขเรียก895.913 อ525ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องยอดมนุษย์ดาวเศร้า / องอาจ ชัยชาญชีพ.
ชื่อผู้แต่งองอาจ ชัยชาญชีพ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เป็ดเต่าความ, 2560.
เลขเรียกPZ90.T5 อ2ย 2560,808.899282 อ117ย 2560 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวาทะสำหรับมืออาชีพ / พธูรำไพ ประภัสสร [text]
ชื่อผู้แต่งพธูรำไพ ประภัสสร
พิมพลักษณ์กำแพงเพชร : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร, 2560.
เลขเรียก808.5 พ186ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิจักษ์วิจัย สถานภาพการศึกษาวิจัยวรรณกรรมปัจจุบันของไทยประเภทร้อยแก้ว พ.ศ. 2530-2550 / วิมลมาศ ปฤชาก...
ชื่อผู้แต่งวิมลมาศ ปฤชากุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : คมบาง, 2560
เลขเรียก895.91072 ว367ว 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศิลปะการพูดที่จูงใจคน สมชาติ กิจยรรยง Text
ชื่อผู้แต่งสมชาติ กิจยรรยง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: เพชรประกาย, 2560
เลขเรียกPN 4129 ส238ศ,808.5 ส239ศ 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา