Found: 6  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องEr ma = Mr. Ma & son : a sojourn in London / Lao She zhu ; [Mei] Youliye Jimuxun yi.
ชื่อผู้แต่งLao, She 1899-1966.
พิมพลักษณ์Beijing : Wai wen chu ban she, 2001.
เลขเรียกPL2804.C5 E713 2004,895.135 La298M
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องLuo tuo Xiangzi = Camel Xiangzi / Lao She zhu ; Shi Xiaojing yi.
ชื่อผู้แต่งLao, She 1899-1966.
พิมพลักษณ์Beijing : Wai wen chu ban she, 2001.
เลขเรียกPL2804.C5 L613 2001,895.135 La298L
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องNan ren yu nu ren = Men & women / Li Yuan bian yi.
พิมพลักษณ์Beijing : Wai wen chu ban she, 2006.
เลขเรียกPN6222.C5 N367 2006,808.879 Yu94M 2006
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องRi chu = Sunrise / Cao Yu zhu ; [Ying] Ba'ensi yi.
ชื่อผู้แต่งCao, Yu 1910-1996.
พิมพลักษณ์Beijing : Wai wen chu ban she, 2001 (2003printing).
เลขเรียกPL2815.A8 R53 2001,895.125 Ca235R
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องShang ban zhe jian shi = Office workers / Li Yuan bian yi.
พิมพลักษณ์Beijing : Wai wen chu ban she, 2006.
เลขเรียกPN6153 S52 2006,808.879 Yu94S 2006
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องSong ci / jin yi Nie Xinsen ; ying yi Yang Xianyi, Dai Naidie deng.
พิมพลักษณ์Beijing Shi : Wai wen chu ban she, 2001.
เลขเรียกPL2553 S67 2001,895.1142 Ni665S 2001
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา