Found: 1,559  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
241
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลอนกัมปนาท : รวมบทกลอนคัดสรร ของ สุจิตต์ วงษ์เทศ / สุจิตต์ วงษ์เทศ.
ชื่อผู้แต่งสุจิตต์ วงษ์เทศ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท พิมพ์ดี, 2548.
เลขเรียกPL4209.1.ส717 ก45,895.911 ส752ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
..more
243
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลั่นสามก๊ก ฉบับนักบริหาร / โดย บูรชัย ศิริมหาสาคร.
ชื่อผู้แต่งบูรชัย ศิริมหาสาคร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพ ฯ : แสงดาว, 2540.
เลขเรียกHD38.2 .บ743 2540,895.1 บ417ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
..more
244
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลาโหม คำฉันท์ / ชัยวืทย์ ชยาภินันท์
ชื่อผู้แต่งชัยวิทย์ ชยาภินันท์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักนโยบายและแผนกลาโหม, 2553.
เลขเรียกUA853 ช434ก 2553,808.88 ช116ก 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
245
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลาโหม คำฉันท์ / สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
ชื่อผู้แต่งสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกระทรวงกลาโหม, 2552.
เลขเรียกUA853.ท9 ส64,895.911 ส215ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
247
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลิ่นไอ การเมือง และภาพยนตร์ อ่าน "งานศิลปะในยุคของการผลิตซ้ำแบบจักรวาล" ของวอลเตอร์ เบนยามิน / อรร...
ชื่อผู้แต่งอรรถสิทธิ์ สิทธิดำรง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิภาษา, 2558.
เลขเรียกPT2603.E455 อ4ก 2558,838.91209 อ366ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
..more
250
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกล้าขึ้นเวที : วิธีขจัดอาการประหม่าอย่างได้ผล / อธิคม สวัสดิญาณ.
ชื่อผู้แต่งอธิคม สวัสดิญาณ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เต๋าประยุกต์ 2011, 2556.
เลขเรียก808.51 อ145ก2
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
..more
252
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกวีนิพนธ์ของอังคาร กัลยาณพงศ์.
ชื่อผู้แต่งอังคาร กัลยาณพงศ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กินรินทร์, 2548.
เลขเรียก PL4209.1.อ6 ก53 2548,895.911 อ112ก 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
..more
253
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกวีนิพนธ์ฝรั่งเศสร่วมสมัย : บทวิเคราะห์และสรรนิพนธ์ / [อัจฉรา วรรณเชษฐ์, ธีรา สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา,...
ชื่อผู้แต่งอัจฉรา วรรณเชษฐ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศยาม, 2545.
เลขเรียกPN 1043 อ498ก 2545,841.009 อ499ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
255
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกวีนิพนธ์เฉลิมเกียรติกรุงรัตนโกสินทร์ ฉบับชนะการประกวด / วรรณดี สรรพจิต
ชื่อผู้แต่งวรรณดี สรรพจิต
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์อมรินทร์การพิมพ์, 2525
เลขเรียกPL4202 ว243ก 2525,895.911 ว17ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา