Found: 173  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
166
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตำรวจปริญญาเอก / ของ ยอร์จ เคอร์แคม ; แปลและเรียบเรียงโดย อัมรินทร์ เนียมสกุล.
ชื่อผู้แต่งเคอร์แคม, ยอร์จ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พลาบรรณ, 2548.
เลขเรียกHV7911.K54 ค76 2548,813 ค59ต
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
167
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนาฏกรรมแห่งชีวิต / ประชาคม ลุนาชัย.
ชื่อผู้แต่งประชาคม ลุนาชัย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สหการฅนวรรณกรรม, 2542.
เลขเรียกรส. ป27น,895.91308 ป234น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
168
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปั้นศิลปอให้เป็นศิลปิน = La libellule de ses huit ans / มาร์แต็ง ปาจ ; อธิชา มัญชุนากร แปล.
ชื่อผู้แต่งปาจ, มาร์แต็ง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วงกลม, 2549.
เลขเรียกPQ2716.ป64 ป63 2549,840 ป22ป 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
169
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องยอดตุลาการราชวงศ์ซ่ง / เฉียน, หลินเซิน, เขียน ; เรืองชัย รักศรีอักษร, แปล.
ชื่อผู้แต่งเฉียน, หลินเซิน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2549-2554.
เลขเรียกPL2892.I25 ย53,895.13 ฉ499ย
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
170
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสามก๊ก ฉบับนักบริหาร / เจริญ วรรธนะสิน.
ชื่อผู้แต่งสามก๊ก.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิสดอมเฮาส์, 2552-
เลขเรียกPL3275.T5ส63 ส635,895.13009 จ723ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
171
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสาวนักช้อปฯ ปะทะ (พี่) สาวผู้เกลียดการช้อปฯ = Shopaholic and sister / เรื่องโดย โซฟี คินเซลลา ; แป...
ชื่อผู้แต่งคินเซลลา, โซฟี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Bliss Publishing, 2552.
เลขเรียกPR6061.I54 ส644 2552,823.92 ค439สป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
172
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสาวนักช้อปฯ สละโสด = Shopaholic ties the Knot / เรื่องโดย โซฟี คินเซลลา ; แปลโดย พลอย จริยะเวช.
ชื่อผู้แต่งคินเซลลา, โซฟี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Bliss Publishing, 2552.
เลขเรียกPR6061.I54 ส646 2552,823.92 ค439สส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
173
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแฟรงเกนสไตน์หรือโพรมีธีอุสยุคใหม่ / แมรี เชลลีย์ ; ประสิทธิ์ ตั้งมหาสถิตกุล แปล.
ชื่อผู้แต่งเชลลีย์, แมรี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการจัดพิมพ์คบไฟ, 2550.
เลขเรียกPR5397 .ฟ85 2550,823.7 ช716ฟ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา