Found: 10,999  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
16
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 โปรแกรมเด็ดคู่เครื่องคอมฯ / สุธีร์ นวกุล.
ชื่อผู้แต่งสุธีร์ นวกุล
พิมพลักษณ์กรุงเืทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2547.
เลขเรียกQA 76.76.U84 ส786ส 2547,005.369 ส786ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
19
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 เรื่องสนุก / สุเทพ จิตรชื่น บรรณาธิการ
ชื่อผู้แต่งสุเทพ จิตรชื่น บรรณาธิการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น, 2532
เลขเรียก016.8 ร19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
21
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 คำถาม-คำตอบ / วิริยะ สิริสิงห รวบรวม.
ชื่อผู้แต่งวิริยะ สิริสิงห.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น, 2542.
เลขเรียกAC159 ว6ห 2542,089.9591 ว37ห 2542
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
22
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ถาม-ตอบ รอบรู้คอมพิวเตอร์ / โดย ภาคภูมิ ขรรค์วิไลกุล และกองบรรณาธิการคอมพิวเตอร์ทูเดย์.
ชื่อผู้แต่งภาคภูมิ ขรรค์วิไลกุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ.อาร์. อินฟอร์เมชั่น, 2538.
เลขเรียกQA76.28 ภ414ร,004 ภ414ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
23
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปี มหาวชิราวุธ / กองบรรณาธิการ ชูชาติ ชุ่มสนิท ... [และคนอื่น ๆ]
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2540.
เลขเรียก089.9591 ร 235 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
24
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 สุดยอดเว็บไซต์ไทย / Know IT All Group.
ชื่อผู้แต่งKnow IT All Group.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็คยูเคชั่น , 2543.
เลขเรียก004.678 K - ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
25
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับสิ่งประดิษฐ์ / ดันแคน บรีเวอร์ ; แปล ชวธีร์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต.
ชื่อผู้แต่งบรีเวอร์, ดันแคน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แพรวเยาวชน, 2550.
เลขเรียก030 บ 238 ร 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
29
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1001 ปัญหาคอมพิวเตอร์ / ของ คิม โคแมนโด ; เรียบเรียงโดย มโน มงคลธนานนท์, มงคล มงคลธนานนท์.
ชื่อผู้แต่งโคแมนโด, คิม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2539.
เลขเรียกQA76.28 ค954,004.076 ค954ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา