Found: 10,999  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
121
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง7 วันใช้งาน Windows เป็น / เฉลิม ทัพซ้าย
ชื่อผู้แต่งเฉลิม ทัพซ้าย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บุ๊คเซนเตอร์, 2538
เลขเรียก005.43 อ57จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
122
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก : Seven Wonders of the World.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ็มไอเอส , 2553.
เลขเรียก030 จ688
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
123
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง7 อุปนิสัยพัฒนาสู่นักโต้คลื่นผู้มีประสิทธิผลสูง = The 7 habits of highly effective surfers / สยาม ...
ชื่อผู้แต่งสยาม สงวนรัมย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์บริการวิทยาการ อินเตอร์เนต, [2541?]
เลขเรียกTK5105.5 ส319จ,004.67 ส319จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
124
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง7+7 เขียนแบบถาปัด : 14 งานเขียนชิ้นล่าสุดจากศิษย์เก่าถาปัดจุฬา / อาวุธ อังคาวุธ ... [และคนอื่น ๆ]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2553.
เลขเรียกPL4208.2 .จ75 2553,089.95911 จ688
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
125
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง72 พรรษา มหาราชินี : ธนาคารสมองร่วมพัฒนาประเทศ / สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชา...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2547
เลขเรียก089.95911 ค14จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
126
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง8 ยักษ์ใหญ่ / โดย เรือใบ
ชื่อผู้แต่งเรือใบ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สนิทพันธ์การพิมพ์, 2516.
เลขเรียก070.9 ร 902 ป 2516
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
127
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง80 Tips สุดยอดเคล็ด (ไม่) ลับกับ Access / ธัชชัย จำลอง.
ชื่อผู้แต่งธัชชัย จำลอง
พิมพลักษณ์กรุงเืทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2549.
เลขเรียกQA76.9.D3 ธ349ป 2549,005.36 ธ439ป4
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
..more
128
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง80 Tips เคล็ด (ไม่) ลับกับ Access / ธัชชัย จำลอง
ชื่อผู้แต่งธัชชัย จำลอง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัทซีเอ็ดยูเคชั่น, 2547.
เลขเรียกQA76.9.D3 ธ349ป,005.36 ธ431ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
131
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง880-02 เรียนรู้หลักการ Data science ด้วย Python / Joel Grus ; บรรณาธิการ จิระ จริงจิตร, วิโรจน์ อัศว...
ชื่อผู้แต่ง880-01 กรัส, โจเอล (วิศวกรซอฟแวร์)
พิมพลักษณ์880-04 นนทบุรี : คอร์ฟังก์ชั่น, 2563 [2020]
เลขเรียกQA76.73.พ93 ก465 2563,006.312 ก171ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
132
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง9 มิติการวิจัยเพื่อฟื้นฟูชาติ / สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเืทพฯ : สำนักงาน, 2543.
เลขเรียกQ180 ส40ก,001.4 ค123ก2
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
133
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง9 ลูกเล่นปรับแต่ง Windows XP / อวยพร โกมลวิจิตรกุล, วิศาสตร์ ศุภสันติธรรม.
ชื่อผู้แต่งอวยพร โกมลวิจิตรกุล.
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : เฟรนด์ลี่ แพ็คเกจ แอนด์ เซอร์วิส, 2545.
เลขเรียกQA76.76.O63 อ54 2545,005.43 อ437ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
134
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง95 passions : เรื่องคัดสรรเพื่อชีวิตที่รื่นรมย์ / พลอย จริยะเวช
ชื่อผู้แต่งพลอย จริยะเวช
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อิมเมจ พับลิชชิ่ง จำกัด, 2545
เลขเรียกAC159 พ451,089.9591 พ17ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
135
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง[คิดทอค]Kidlalk
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คอมพิวเตอร์ฟู้ด, [2535?].
เลขเรียก005.369 ค 635 2535
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา