Found: 6,896  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
17
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1,534 คำพ้อง เพื่ออ่าน-เขียนให้ถูกต้อง / อนันยช
ชื่อผู้แต่งอนันยช
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไพลิน, 2549.
เลขเรียกPL4183 อ174,495.918 อ 074 พ 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
18
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 games & activities for the introductory foreign language classroom / Thierry Boucquey ... [et al...
พิมพลักษณ์New York : Routledge, 2015.
เลขเรียก418.0071 O58 2015
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
21
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 บทสนทนาภาษาอังกฤษที่จำเป็นต้องใช้ในสำนักงาน / Nathan Smith, นุชนารถ เอี่ยมอำนวยพรกุล.
ชื่อผู้แต่งSmith, Nathan.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฟีลกูด, 2552.
เลขเรียกPE1131 ส312,428.34 ส16ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
..more
22
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ประโยครอบรู้อยู่รอดในจีน / เยว่เจี้ยนหลิน...[และคนอื่น ๆ] ; สิวิณี เตรียมชาญชูชัย, แปล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ทฤษฎี, 2556
เลขเรียกPL1121 ห 2556,495.1 ห15
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
..more
23
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ประโยครอบรู้เรียนต่อจีน / เฉินจั้วหง, เถียนเยี่ยน ผู้เรียบเรียง ; ฐิติรัตน์ ชะโรจน์บวร, ผู้แป...
ชื่อผู้แต่งเฉิน, จั้วหง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ตถาดา, 2556
เลขเรียกPL1121.T5 ฉ491 2556,495.1 ฉ65ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
..more
24
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ประโยคสนทนาภาษาอังกฤษ จำง่ายใช้ได้จริง / ชลธิชา มูลเนียม
ชื่อผู้แต่งชลธิชา มูลเนียม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Book Caff, 2553.
เลขเรียกPE1131 ช224ห,428.2495 ช-ห 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
25
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1000 most practical words / Norman W. Schur.
ชื่อผู้แต่งSchur, Norman W.
พิมพลักษณ์New York : Facts on File, c1983.
เลขเรียก423 S394O 1983
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
26
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1000 คำสำคัญอ่านกันให้ถูกต้อง / บุญเสริม ฤทธาภิรมย์
ชื่อผู้แต่งบุญเสริม ฤทธาภิรมย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บรรณกิจ, 2545.
เลขเรียกPE1121 บ593,428.43 บ43พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
27
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1000 สำนวนอังกฤษที่จำเป็นสำหรับนักเรียน-นักศึกษา / รวมรวมโดย พิทยา นานารัตน์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เบญญา, [253-].
เลขเรียกPE1460 ห159,425 ห159
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
28
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1000 หนึ่งพันอักษรจีน / สุภาณี ปิยพสุนทรา, แปลและเรียบเรียง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ทฤษฎี, 2541.
เลขเรียก495.1834 ห 182 2541
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
29
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง101 clear grammar tests : reproducible grammar test for ESL/EFL classes / Keith S. Folse, Jeanine...
ชื่อผู้แต่งFolse, Keith s.
พิมพลักษณ์Michigan : The University of Michigan Press, 2005
เลขเรียก428.24 Fo-O
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
30
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง101 word games : Far Students of English as a Second or Foreign Language / George P. McCallum
ชื่อผู้แต่งMccallum, George p.
พิมพลักษณ์Oxford : Oxford University Press, 1980
เลขเรียก420.7 Mc
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา