Found: 258  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง24 ชั่วโมง : รวมเรื่องสั้น นักเขียนรางวัลกนกพงศ์ สงสมพันธุ์ / แพรพลอย วนัช
ชื่อผู้แต่งแพรพลอย วนัช ผู้แต่ง
เลขเรียก895.913 พ961ย 2562
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง880-02 การพบกันคือเรื่องมหัศจรรย์ การจากกันเป็นเรื่องปกติ / Thedo, เขียน ; ณิชกานต์, วาดภาพประกอบ ; ...
ชื่อผู้แต่ง880-01 เดอะโด.
พิมพลักษณ์880-04 กรุงเทพฯ : สปริงบุ๊กส์, 2562 [2019]
เลขเรียกBF637.ด6 ด753 2562,895.914 ด914ก 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง880-02 ปล่อยให้มันเป็นไปอย่างที่ควรจะเป็น / ครูภู เขียน ; จุฑารัตน์ ภิญโญดุลยเจต ถ่ายภาพประกอบ.
ชื่อผู้แต่ง880-01 ภูวณัฎฐ์ แท่นวัฒนกุล.
พิมพลักษณ์880-04 กรุงเทพฯ : สปริงบุ๊กส์, 2562 [2019]
เลขเรียกBF637.ด6 ภ7535 2562,895.914 ภ417ป 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง880-02 วอลเดน / เฮนรี่ เดวิด ธอโร เขียน ; สุริยฉัตร ชัยมงคล แปล.
ชื่อผู้แต่ง880-01 ธอโร, เฮนรี่ เดวิด ค.ศ. 1817-1862.
พิมพลักษณ์880-04 กรุงเทพฯ : ทับหนังสือ, 2562 [2019]
เลขเรียกPS3048 .ก63 2562,818.3 ธ411ว 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง880-02 สิ่งที่เรียนรู้จากชีวิต / คิดมาก เขียน.
ชื่อผู้แต่ง880-01 ศรศวัส มลสุวรรณ.
พิมพลักษณ์880-04 กรุงเทพฯ : สปริงบุ๊กส์, 2562 [2019]
เลขเรียกPN6095 .ศ388 2562,895.914 ค439ส 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง880-02 เพราะเธอคือเธอ / นาแทจู เขียน ; วิทิยา จันทร์พันธ์ แปล.
ชื่อผู้แต่ง880-01 นา, แทจู ค.ศ. 1945-
พิมพลักษณ์880-04 กรุงเทพฯ : สปริงบุ๊กส์, 2562 [2019]
เลขเรียกPL974.2 .น63 2562,895.7 น442พ 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง880-02 ไม่ใช่ครั้งแรกที่เสียใจ และไม่ใช่ครั้งสุดท้ายที่จะเข้มแข็ง / บาร์จเฉยๆ เขียน.
ชื่อผู้แต่ง880-01 ปณัตกร ใจหมั่น 2535-
พิมพลักษณ์880-04 กรุงเทพฯ : สปริงบุ๊กส์, 2562 [2019]
เลขเรียกBF575.ร6 ป354 2562,895.914 บ294ม 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องCollege English and business communication / Sue C. Camp,Marilyn L. Satterwhite.
ชื่อผู้แต่งCamp, Sue c.
พิมพลักษณ์New York : McGraw-Hill Education, 2019.
เลขเรียกPE1479.B87 C363 2019,808.0665 C186C 2019
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องGo, go Morocco โมร็อกโกนั้นโก้จริงๆ / บีเบนซ์.
ชื่อผู้แต่งพงศธร ธิติศรัณย์ 2536-
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แซลมอล, 2562 [2019]
เลขเรียกDT310.3 .พ253 2562,808 บ352ก 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องLego culture / จักรกฤษณ์ สิริริน.
ชื่อผู้แต่งจักรกฤษณ์ สิริริน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : หมีคั่วโลก, 2562 [2019]
เลขเรียกGN454.8 .จ624 2562,895.914 จ216ล 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องMy name is red / ออร์ฮาน ปามุก ; นันทวัน เติมแสงสิริศักดิ์, แปล ; Erdag M. Goknar, แปลจากภาษาตุรกีเป...
ชื่อผู้แต่งปามุก, ออร์ฮาน ผู้แต่ง
เลขเรียก894.3534 ป547ม 2562
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องSummer พายุ ฤดู ร้าย / เพณิญ
ชื่อผู้แต่งเพณิญ ผู้แต่ง
เลขเรียก895.91301 พ912ซ 2562
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องThe metamorphosis : เมตามอร์โฟซิส และ 14 เรื่องสั้น classic ของเยอรมัน
เลขเรียก833.92 ม725 2562
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา