Found: 263  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง70 คำสอนพระราชา ทวยราษฎร์น้อมรำลึก : WE LOVE KING BHUMIBOL.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิ ดร.เทียม โชควัฒนา, 2561.
เลขเรียกDS586 จ688 2561,895.915 จ688
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง80 วันรอบโลก = Aeound The World In Eighty Days / Jules Verne; สายธาร, ผู้แปล.
ชื่อผู้แต่งเวิร์น, จูลส์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ประพันธ์สาส์น, 2561.
เลขเรียก843.8 ว921ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องBelieve...เพราะเชื่อ ฉันจึงทำได้ / ปะการัง
ชื่อผู้แต่งปะการัง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แพรวสำนักพิมพ์, 2561
เลขเรียกBF575.S39 ป111 2561,895.914 ป111บ 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องDirty deeds คนใกล้ตัว / Beautykaow.
ชื่อผู้แต่งBeautykaow.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แจ่มใส พับลิชชิ่ง, 2561.
เลขเรียก895.913 บ342ด 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องLife in Flight Mode ไฟลต์ (ไม่) บังคับ / ไลลา ศรียานนท์.
ชื่อผู้แต่งไลลา ศรียานนท์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แซลมอน, 2561.
เลขเรียกHD8039.อ84 ล94 2561,895.914 ล979ล
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยศิลปากร
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องLove sky พระพายหมายฟ้า / MAME.
ชื่อผู้แต่งMame.
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : Deep, 2561.
เลขเรียก895.913 ม751ล 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องMoment ณ ขณะ.
พิมพลักษณ์สมุทรปราการ ; บุ๊กส์ไรเดอร์, 2561.
เลขเรียกPL4209.1 ศ727,895.91301 ม939
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องMy buddy gorilla แอบรักทักทายใจนายบัดดี้ / Porshenocchio.
ชื่อผู้แต่งพอร์ชน็อคคิโอ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แจ่มใส, 2560.
เลขเรียก895.913 พ488ม 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องMy husband-in-law อกเกือบหัก แอบรักคุณสามี / ลักขณา ธานีกุล.
ชื่อผู้แต่งลักขณา ธานีกุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อรุณ, 2561.
เลขเรียก895.913 ล218ม 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องMy melting chef / ErrorPOP.
ชื่อผู้แต่งErrorpop.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอเวอร์วาย, 2561.
เลขเรียก895.913 อ916ม 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องOut of love แสดงความรัก / afterday.
ชื่อผู้แต่งAfterday.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอเวอร์วาย, 2561.
เลขเรียก895.913 อ629อ 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา