Found: 27,220  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
16
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"มอง" เรื่องให้ "เห็น" ภาพ : ภาพสะท้อนสังคมและโลกทัศน์นักเขียน / เกศินี จุฑาวิจิตร.
ชื่อผู้แต่งเกศินี จุฑาวิจิตร.
พิมพลักษณ์นครปฐม : เพชรเกษมพริ้นติ้งกรุ๊ป, 2550.
เลขเรียกPN3373 .ก75 2550,895.913083 ก 866 ม 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more
18
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ลายลักษณ์แห่งการวิจารณ์ : รวมบทวิจารณ์ร่วมสมัย / คงกฤช ไตรยวงค์ : บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2549.
เลขเรียกPN94 .ล64 2549,809 ล274
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
19
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ล่อนจ้อน" ความจนในศตรรษที่ 21/
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: บริษัท ออฟเซ็ต ครีเอชั่น , 254?.
เลขเรียก808.7 ล19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
20
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"สยอง" โรแมนติกนิยมตอนที่ 2 วรรณกรรมโกธิค ด้านสว่างและด้านมืดของความมืดของความมืด = Romanticism epi...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไชน์, 2556.
เลขเรียกPL4200.5 ส45,809 ร173ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
21
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"สามก๊ก" ภาคกระชับ (พื้นที่) / ส.กระเช้าเพ็ชร.
ชื่อผู้แต่งส. กระเช้าเพ็ชร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไพลิน, 2554.
เลขเรียก895.13 ส111สภ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
22
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"สี่แผ่นดิน" กับเรื่องจริงในราชสำนักสยาม / ศันสนีย์ วีระศิลป์ชัย
ชื่อผู้แต่งศันสนีย์ วีระศิลป์ชัย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2559
เลขเรียกDS568 ศ2158 2559,801.95 ศ336ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
..more
23
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"หญ้าป่า".
เลขเรียก895.1 ห17ห 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
24
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"อันตราคนี" ผู้มีไฟไม่สิ้นสุด = Antigone / ของ Jean Anouilh ; แปลโดย สุชาวดี ตัณฑวนิช และ มัทนี รั...
ชื่อผู้แต่งสุชาวดี ตัณฑวนิช.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดวงตา, [2524].
เลขเรียก842 ส242อ 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
25
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"อันตราคนี" ผู้มีไฟไม่สิ้นสุด = Antigone / ชอง อนูอิลห์ ; แปลโดย สุชาวดี ตัณฑวณิช และ มัทนี รัตนิน
ชื่อผู้แต่งอนูอิลห์, ชอง 1910-
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดวงตา, 2519.
เลขเรียก842.91 อ1541อ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
27
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"เกินต้องการ" : ลครพูด 3 องก์ แปลจากภาษาฝรั่งเศสของตริสตังแบร์นาร์ด / โดย ศรีอยุธยา
ชื่อผู้แต่งศรีอยุธยา
พิมพลักษณ์พระนคร : โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร, [2500?]
เลขเรียก895.912 ศ173ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
28
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"เก็บตกฉกฉวย" ว่าด้วย สาระอันความรู้ในวรรณคดี.
ชื่อผู้แต่งระวาท วณิคพันธุ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ศรีอนันต์, ม.ป.ป.
เลขเรียก809 ร14ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
29
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"เจ้ากัต" หลานจอมป่วน / อาจำ
ชื่อผู้แต่งอาจำ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า2000, 2546.
เลขเรียกPN6222.T5 อ599,895.913 อ22จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
30
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"เต็ลมา" อนุสรณ์แห่งความรัก = Thelma / แมรี่ คอเรลลี่ ; [แปล]โดย ศ.ร
ชื่อผู้แต่งคอเรลลี, แมรี ค.ศ. 1855-1924.
พิมพลักษณ์พระนคร : โรงพิมพ์พระจันทร์, 2507.
เลขเรียก823.8 ค19ต 2507
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา