Found: 27,089  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
46
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง... ตะเลงพ่าย, หนังสืออ่านกวีนิพนธ์ / สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมานุชิตชิโนรส
ชื่อผู้แต่งปรมานุชิตชิโนรส, สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คุรุสภา, 2499.
เลขเรียก895.911 ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
47
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง...การประพันธ์และนักประพันธ์ ของไทย, ความเป็นมาของ
ชื่อผู้แต่งยศ วัชรเสถียร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แพร่วิทยา, 2506
เลขเรียก808.9 ย
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
48
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง...คนเดินทางที่ไปมือเปล่า หรือ คนไร้อดีต = Le voyageur sans bagages / ชอง อานุย ; แปลโดย จิตรเกษม ส...
ชื่อผู้แต่งอานุย, ชอง 1910-
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดวงกมล, 2519.
เลขเรียก842.914 อ25ค
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
49
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง...จอยุ่ยเหม็ง
พิมพลักษณ์นครหลวงฯ : โรงพิมพ์กรมสารบรรณทหารเรือ, 2515.
เลขเรียก895.13 จ19
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
50
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง...ถึงเป็นแม่ก็ผิดได้นะลูกรัก / บุญเยี่ยม วิเลปนพฤกษ์
ชื่อผู้แต่งบุญเยี่ยม วิเลปนพฤกษ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บุญถนอมการพิมพ์, 2519.
เลขเรียก895.913 บ43ถ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
51
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง...นินทาสโมสร, บทละครพูดเรื่อง
ชื่อผู้แต่งมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2500
เลขเรียก895.912 ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
52
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง...นิราศชาคริต, แบบเรียนกวีนิพนธ์
ชื่อผู้แต่งจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คุรุสภา, 2494
เลขเรียก895.911 จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
53
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง...นิราศนรินทร์, หนังสืออ่านกวีนิพนธ์ โคลง
ชื่อผู้แต่งนรินทรธิเบศร์ (อิน), นาย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คุรุสภา, 2503.
เลขเรียก895.911 น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
54
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง...พระอภัยมณี, วรรณคดีไทยเรื่อง
ชื่อผู้แต่งสุนทรภู่.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คุรุสภา, 2504
เลขเรียก895.911 ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
55
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง...ภาษาไทย (วรรณคดี) ตอน 6 คู่มือลิลิตพระลอ
ชื่อผู้แต่งเรืองอุไร กุศลาสัย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คุรุสภา
เลขเรียก895.9102 ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
56
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง...ลิลิตพระลอ, หนังสืออ่านกวีนิพนธ์
ชื่อผู้แต่งนารายณ์มหาราช, สมเด็จพระ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คุรุสภา, 2505.
เลขเรียก895.911 น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
57
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง...ลิลิตพระลอ, หนังสืออ่านกวีนิพนธ์ / พระลอ.
ชื่อผู้แต่งพระลอ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คุรุสภา, 2513
เลขเรียก895.911 พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
58
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง...วรรณคดีไทย ตอน 3 ประวัติวรรณคดีไทย โดย โมรี พิเศษกุล และเทือก กุสุมา ณอยุทธา
ชื่อผู้แต่งโมรี พิเศษกุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คุรุสภา, 2512
เลขเรียก895.919 ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
59
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง...วรรณคดีไทย, แนวถามตอบ. ประโยคชั้นเตรียมอุดมศึกษาปีที่ 1-2
ชื่อผู้แต่งทวี อารีพันธ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อักษรเจริญ, 2503
เลขเรียก895.9102 ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
60
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง...สามก๊ก, ตำนานเรื่อง ฉบับหอสมุดแห่งชาติ
ชื่อผู้แต่งดำรงราชานุภาพ, สมเด็จกรมพระยา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการพัฒนาการศึกษา, 2504
เลขเรียก895.9102 ด
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา