Found: 58,767  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
58,261
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโปรแกรมสำเร็จรูปและการประยุกต์ใช้งาน = Software package and application / ประพันธ์ เตละกุล.
ชื่อผู้แต่งประพันธ์ เตละกุล.
พิมพลักษณ์สงขลา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันราชภัฎสงขลา, 2542.
เลขเรียก005.1 ป17ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
58,262
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโปรแกรมสำเร็จรูปและการประยุกต์ใช้งาน = Software package and application / อำนาจ ทองขาว.
ชื่อผู้แต่งอำนาจ ทองขาว.
พิมพลักษณ์[สงขลา] : มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา, 2549.
เลขเรียกQA 76.754 อ215 2549,005.3 อ215ป 2549
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
58,263
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโปรแกรมสำเร็จรูปในงานอาชีพ [electronic resource] / จันทร์เพ็ญ งามพรม.
ชื่อผู้แต่งจันทร์เพ็ญ งามพรม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ็ม เอ็ดดูเคชั่น, 2546.
เลขเรียกHF5548.5.M525 จ6ป 2546eb,005.43
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยบูรพา
58,264
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโปรแกรมสำเร็จรูปในงานอาชีพ (เวอร์ชั่น 2007) / ประชา พฤกษ์ประเสริฐ.
ชื่อผู้แต่งประชา พฤกษ์ประเสริฐ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซัคเซส มีเดีย ; 2554.
เลขเรียก005.43 ป232ป 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
58,266
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ = Library Automation Program / ปัญญา สุขแสน.
ชื่อผู้แต่งปัญญา สุขแสน.
พิมพลักษณ์อุตรดิตถ์ : สำนักวิทยบริการ สถาบันราชภัฏอุตรดิตภ์, 2543.
เลขเรียก025.04 ป113ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
58,267
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ = Library Automation Program / สำนักวิทยบริการ สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์ ; ปัญญ...
ชื่อผู้แต่งสถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์. สำนักวิทยบริการ.
พิมพลักษณ์อุตรดิตถ์ : สำนักวิทยบริการ สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์, 2543.
เลขเรียก025.04 ส145
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
58,268
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ สำนักวิทยบริการ สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์ = Library automation program / สำนัก...
ชื่อผู้แต่งสถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์. สำนักวิทยบริการ.
พิมพลักษณ์อุตรดิตถ์ : สำนักวิทยบริการ สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์, 2544.
เลขเรียก025.04 อ811ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
58,269
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโปรแกรมออกแบบ เขียนแบบ ประเมินราคาแม่พิมพ์งานโลหะขนาดเล็ก/ สุรศักดิ์ จบศรี, ณัฐพล หาญชนะ, เจตณรงค์ ช...
ชื่อผู้แต่งสุรศักดิ์ จบศรี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 2543.
เลขเรียก005.1 ส247ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
58,270
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโปรแกรมอ่านข้อความอัตโนมัติภาษาไทย / รัฏฐนันท์ นันทชัยโสภณ.
ชื่อผู้แต่งณัฏฐนันท์ นันทชัยโสภณ.
พิมพลักษณ์2548.
เลขเรียก005.3 ณ311ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
58,271
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโปรแกรมฮิต บริการฮอตบน Google / AomEditor
ชื่อผู้แต่งออมเอ็ดดิเตอร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไอที แลนด์ พับลิชชิ่ง, c2537
เลขเรียก005.369 อ196ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
58,272
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโปรแกรมเกมมหาเศรษฐีไทย / เวทิน รูปสะอาด. [text]
ชื่อผู้แต่งเวทิน รูปสะอาด
พิมพลักษณ์นครราชสีมา : สถาบันราชภัฏนครราชสีมา, 2546.
เลขเรียก005.369 ว54ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
58,273
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโปรแกรมเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบท่อ 2 ชั้น = Double Pipe Heat Exchanger Program./ ดลยา บัวดิศ, ...
ชื่อผู้แต่งดลยา บัวดิศ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ, 2550.
เลขเรียก005.28 ด17ป 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
58,274
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโปรแกรมเงินเดือนง่าย ๆ ...สไตล์ ALL-IN-ONE
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดวงกมลสมัย, 2548.
เลขเรียกQA75.5 ป931 2548,005.74 ป931
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
58,275
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโปรแกรมเงินเดือนพร้อมใช้ iMoneys Payroll.
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : ไอมันนี่ส์ ซอฟแวร์, 2550.
เลขเรียกQA 75.5 บ26ป,005.36 ป87 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา