Found: 59,235  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
58,831
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโลกหนังสือพิมพ์ / จักรวาล ชาญนุวงศ์.
ชื่อผู้แต่งจักรวาล ชาญนุวงศ์.
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2509.
เลขเรียก079.593 จ 18
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
58,833
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโลกอาชีพ : บรรณานุกรมและแหล่งสารนิเทศ / กรมการศึกษานอกโรงเรียน หน่วยศึกษานิเทศ
ชื่อผู้แต่งการศึกษานอกโรงเรียน, กรม. หน่วยศึกษานิเทศก์.
เลขเรียก016.3317 ก27ล 2532
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
58,834
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโลกอาชีพ บรรณานุกรมและแหล่งสารนิเทศ / กฤษณา สินไชย
ชื่อผู้แต่งกฤษณา สินไชย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์การศาสนา, 2532.
เลขเรียก016 ก17ล
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
58,835
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโลกาภิวัตน์ ภูมิภาคอภิวัตน์ ท้องถิ่นอภิวัตน์ : นัยต่อสังคมไทย : รวมบทความวิชาการและงานวิจัย การประช...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ (ครั้งที่ 15 : 2558 : คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา)
พิมพลักษณ์ชลบุรี : คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2558.
เลขเรียก016.3209593 ก482ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
58,836
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโลกาวินาศ (เพราะโลกร้อน) พุทธทำนายและนอสตราดามุส / เรียบเรียงโดย พ. สุวรรณ.
ชื่อผู้แต่งพ. สุวรรณ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บ้านมงคล, 2551.
เลขเรียกBF1815.น56 พ15 2551,001.9 พ11ล
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
58,837
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโลกาวินาศ / ประกายธรรม ไชยแดน.
ชื่อผู้แต่งประกายธรรม ไชยแดน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เดลฟี, 2537.
เลขเรียกQB 638.8 ป191ล 2537,001.9 ล914
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
58,838
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโลกเก่าโลกใหม่ / ม.จ.พูนพิศมัย ดิศกุล
ชื่อผู้แต่งพูนพิศมัย ดิศกุล, ม.จ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เสริมวิทย์บรรณาคาร, 2519
เลขเรียกE169 พ851 2519,081 พ-ล
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
58,839
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโลกเก่าโลกใหม่ / หม่อมเจ้าพูนพิศมัย ดิศกุล.
ชื่อผู้แต่งพูนพิศมัย ดิศกุล, หม่อมเจ้า.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เสริมวิทย์บรรณาคาร, 2519.
เลขเรียก080 พ415ล
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
58,840
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโลกเครือข่าย / รอฮีม ปรามาท.
ชื่อผู้แต่งรอฮีม ปรามาท.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โพสต์บุ๊กส์, 2554.
เลขเรียกHC79.I55 ร58 2554,004.678 ร19ล 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
..more
58,841
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโลกเปลี่ยนต้องเปลี่ยนโลก : รวมข้อเขียนคัดสรรจากหน้าหนังสือพิมพ์เล่มสาม / เสกสรรค์ ประเสริฐกุล
ชื่อผู้แต่งเสกสรรค์ ประเสริฐกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สามัญชน, 2549.
เลขเรียกAC159 ส888ล 2549,089.95911 ส82ล
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
..more
58,842
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโลกเปลี่ยนไป เมื่อใจเปลี่ยนแปลง = New heart new world / สตูดิโอ ไดอะล๊อก
ชื่อผู้แต่งสตูดิโอ ไดอะล๊อก
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาพพิมพ์, 2555
เลขเรียกBF637.C5 น656,089.9591 ส173ล 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
58,843
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโลกเร้นลับ / อาร์เธอร์ ซี. คลาร์ค
ชื่อผู้แต่งคลาร์ค, อาร์เธอร์ ซี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บูรพาศิลป์การพิมพ์, 2527
เลขเรียก030 ค17ล
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
58,844
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโลกเร้นลับ = Arthur C. Clarke's mysterious world / ของ ไซมอน เวลแฟร์ และ จอห์น แฟร์ลีย์ ; เขียนคำนิ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มุมหนังสือวันทิพย์, 2527.
เลขเรียก001.94 ล964
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
58,845
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโลกเร้นลับ มิติพศวง / บรรยง บุญฤทธิ์.
ชื่อผู้แต่งบรรยง บุญฤทธิ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : น้องใหม่, 2539.
เลขเรียกAG243 ล963 2539,001.9 บ177ล
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา