Found: 60,164  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
59,778
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโลกใบนี้ : รวมสารคดี / ภาณุ มณีวัฒนกุล, เขียน
ชื่อผู้แต่งภาณุ มณีวัฒนกุล
พิมพลักษณ์นนทบุรี : บ้านหนังสือ, 2536.
เลขเรียก089.9591 ภ 448 ล 2536
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
59,779
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโลกใบเขียวของคิ้วหนา / คิ้วหนา. [text]
ชื่อผู้แต่งคิ้วหนา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิโลกสีเขียว, 2552.
เลขเรียกAC159 ค459 2552,089.9591 ค37ล
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
59,780
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโลกใบเล็ก / วันชัย ตัน ; กฤษณะ นพอภิรักษ์กุล, ภาพประกอบ
ชื่อผู้แต่งวันชัย ตัน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สารคดี, 2537.
เลขเรียก089.9591 ว 375 ล 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
59,781
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโลกใบเล็ก / วันชัย ตัน.
ชื่อผู้แต่งวันชัย ตัน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สารคดี, 2537.
เลขเรียกAC159 ว426,089.9591 ว115ล
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
59,782
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโลกใบใหญ่ของคนตัวเล็ก / กองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์สื่อมวลชน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อินทนิล, 2554.
เลขเรียกPN4781 ล963 2554,089.95911 ล819
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
..more
59,783
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโลกใหม่ / คึกฤทธิ์ ปราโมช,ม.ร.ว.
ชื่อผู้แต่งคึกฤทธิ์ ปราโมช, ม.ร.ว.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บรรณาคาร, 2515
เลขเรียก081 ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
59,784
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโลกใหม่ / ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช.
ชื่อผู้แต่งคึกฤทธิ์ ปราโมช ม.ร.ว. 2454-2538.
พิมพลักษณ์พระนคร : บรรณาคาร, 2515.
เลขเรียกAC159 .ค67,041 ค521ล
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
59,785
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโลกใหม่ : ประมวลจากรายการ "เพื่อนนอน" / ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช
ชื่อผู้แต่งคึกฤทธิ์ ปราโมช ม.ร.ว. 2454-2538.
พิมพลักษณ์นครหลวงฯ : บรรณาคาร, 2515.
เลขเรียก081 ค311ลก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
59,786
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโลกใหม่ : ประมวลจากรายการ "เพื่อนนอน" / ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช.
ชื่อผู้แต่งคึกฤทธิ์ ปราโมช พล.ต. ม.ร.ว.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : บรรณาคาร, 2515.
เลขเรียก081 ค231ล 18
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
59,787
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโลกไม่สิ้นกลิ่นน้ำนม / จิตกร บุษบา.
ชื่อผู้แต่งจิตกร บุษบา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บานชื่น, 2546.
เลขเรียกN352 จ63,089.9591 ล964 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยทักษิณ
59,788
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโลตัส 1-2-3 / อัศนีย์ ก่อตระกูล.
ชื่อผู้แต่งอัศนีย์ ก่อตระกูล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฟิสิกส์ เซ็นเตอร์, 2528.
เลขเรียกQA76.8 อ648,001.6425 อ576ล
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
59,789
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโลตัส 1-2-3 / พิชิต สุขเจริญพงษ์.
ชื่อผู้แต่งพิชิต สุขเจริญพงษ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น , 2521.
เลขเรียก001.642 พ32ล
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
59,790
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโลตัส 1-2-3 / สาธิต วงศ์ประทีป.
ชื่อผู้แต่งสาธิต วงศ์ประทีป.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ประกายพรึก, 2533
เลขเรียก005.369 ส24ล
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา