Found: 50,372  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
256
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง24 favorite one-act plays / edited by Bennett Cerf and Van H. Cartmell.
พิมพลักษณ์Garden City, N.Y. : Doubleday, 1958.
เลขเรียก808.82 Tw971
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
258
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง24 ยอดกตัญญู / ระบิล บุนนาค, รวบรวมจากต้นฉบับภาษาจีน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธรรมสภา, 2535.
เลขเรียก895.1 ย318 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
259
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง24 เรื่องสั้นของฟ้า / ฟ้า พูลวรลักษณ์.
ชื่อผู้แต่งฟ้า พูลวรลักษณ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ใบไม้สีเขียว, 2553.
เลขเรียกรส ฟ221ย 2553,895.91301 ฟ311ย
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
260
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง240 writing topics with sample essays
พิมพลักษณ์Middletown, DE : Like Test Prep, c2013
เลขเรียก808.4 T974
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
261
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง24=twenty-four Favorite one-act plays / ed. by Bennett Cref and Van H. Cartmell.
ชื่อผู้แต่งCref, Bennett.
พิมพลักษณ์Garden City, N.Y. : Doubleday, [c1958]
เลขเรียก808.82 C414T
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
262
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง25 ตัวละครเด่น จากสุดยอดวรรณคดีและนิทานพื้นบ้าน / เวณิกา เศรษฐวรกร, บ.ก.เรียบเรียง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คุ้มคำ, [2558?]
เลขเรียกPL4226 ย65,895.910927 ย318
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
..more
263
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง25 ปี 14 ตุลา มองผ่านวรรณกรรมเพื่อชีวิต / รื่นฤทัย สัจจพันธุ์. ภาพโดยรวมของกวีนิพนธ์เพื่อชีวิต (ยุ...
ชื่อผู้แต่งรื่นฤทัย สัจจพันธุ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะกรรมการโครงการ 25 ปี 14 ตุลา (พ.ศ. 2516-2541), [2541]
เลขเรียกPL4200.5 ร556ย,895.91 ร73ย
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
267
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง25 ปีซีไรต์ : รวมบทวิจารณ์คัดสรร / คณะทำงาน วิพุธ โสภวงศ์, รื่นฤทัย สัจจพันธุ์, ธเนศ เวศร์ภาดา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทย, 2547.
เลขเรียกPN171.P75 ส64,895.9109 ย38
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
..more
269
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง250 complete letter writer / V. Shanker.
ชื่อผู้แต่งShanker, V.
พิมพลักษณ์Singapore : S.S. Mubrauk & Bros, 1993.
เลขเรียกPE1497 .S45 1993,808.6 S528T 1992
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
270
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง2589 : เราเพียงผู้มาเยือน / เชตวัน เตือประโคน, เขียน.
ชื่อผู้แต่งเชตวัน เตือประโคน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์, 2549.
เลขเรียก895.913 ช696ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา