Found: 48,716  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
48,646
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไม้เท้าตีสุนัข / กัวจิ้งอวี่ ; เรืองชัย รักศรีอักษร แปล
ชื่อผู้แต่งกัว, จิ้งอวี่
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2559
เลขเรียกPL2938.5.O54 ม93,895.13 ก412ม 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
48,647
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไม้เมือง / โดย โสภาค สุวรรณ (นามแฝง)
ชื่อผู้แต่งรำไพพรรณ ศรีโสภาค
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ณ บ้านวรรณกรรม, 2540
เลขเรียก895.913 ส862ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
..more
48,648
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไม้เมืองหนาว / ศิริมา อภิจาริน.
ชื่อผู้แต่งศิริมา อภิจาริน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดอกไม้, 2520.
เลขเรียก895.913 ศ373ม
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
48,649
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไม้เมืองหนาว / สิริมา อภิจาริน
ชื่อผู้แต่งสิริมา อภิจาริน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อรุณ, 2547.
เลขเรียก895.913 ส732ม
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
48,650
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไม้เรียวอันสุดท้าย / นิมิตร ภูมิถาวร.
ชื่อผู้แต่งนิมิตร ภูมิถาวร 2478-2524.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ประพันธ์สาส์น, 2520.
เลขเรียกPL4209.น6 ม9 2520,895.913 น36มร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
48,651
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไม้เลื้อย / สุภาว์ เทวกุล
ชื่อผู้แต่งสุภาว์ เทวกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โชคชัยเทเวศร์, 2523.
เลขเรียก895.913 ส46มล
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
48,652
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไม้ไกลต้น / นิเวศน์ กันไทยราษฎร์.
ชื่อผู้แต่งนิเวศน์ กันไทยราษฎร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาชัย : เคล็ดไทย [จัดจำหน่าย], 2528.
เลขเรียก895.913 น37ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
48,653
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไรท์เตอร์ / บรรณาธิการ บินหลา สันกาลาคีรี, วรพจน์ พันธุ์พัฒน์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นิตยสารไรท์เตอร์, 2556.
เลขเรียกPL4209 ร9 2556,808 ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
48,656
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไร้เสน่หา / ว.วินิจฉัยกุล
ชื่อผู้แต่งว. วินิจฉัยกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เพื่อนดี, 2547.
เลขเรียก895.913 ว111รส
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
48,657
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไลอ้อนบอย / เขียนโดย ซิซู คอร์เดอร์, แปลโดย วลีพร หวังซื่อกุล
ชื่อผู้แต่งคอร์เดอร์, ซิซู
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เนชั่นบุ๊คส์อินเตอร์เนชั่นแนล, 2546.
เลขเรียกPZ90.T5 ค188,823.914 ค188ล ล.1
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
48,658
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไลอ้อนบอย 2 : การไล่ล่า/ เขียนโดย ซิซู คอร์เดอร์, แปลโดย วลีพร หวังซื่อกุล
ชื่อผู้แต่งคอร์เดอร์, ซิซู
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เนชั่นบุ๊คส์อินเตอร์เนชั่นแนล, 2547.
เลขเรียกPZ90.T5 ค188 ล.2,823.914 ค188ล ล.2
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
48,659
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไลอ้อนบอย. 3, เปิดเผยความจริง = Lionboy : the truth / Zizou Corder เขียน ; วลีพร หวังซื่อกุล แปล
ชื่อผู้แต่งคอร์เดอร์, ซิซู
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เนชั่นบุ๊คส์, 2549.
เลขเรียก823.914 ค188ล ล.3
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
48,660
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไวพจน์ประพันธ์ พิศาลการันต์ / พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)
ชื่อผู้แต่งศรีสุนทรโวหาร, พระยา (น้อย อาจารยางกูร), 2365-2434.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552.
เลขเรียกPL4163.ก2 ศ473 2552,895.918 ศ17ว 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา