Found: 71,523  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
71,177
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไทยแอตลาส โดยสวาท เสนาณรงค์และน้อม งามนิสัย. [text]
ชื่อผู้แต่งสวาท เสนาณรงค์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ อักษรเจริญทัศน์ 2531.
เลขเรียก912.593 ส17ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
71,178
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไทยแอตลาส / สวาท เสนาณรงค์, น้อม งานนิสัย, เรียบเรียง.
ชื่อผู้แต่งสวาท เสนาณรงค์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อักษรเจริญทัศน์, 2531.
เลขเรียกGB306 ส426 2533,912.593 ส426ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
71,180
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไทยแอตลาส / สวาท เสนาณรงค์, น้อม งามนิสัย เรียบเรียง
ชื่อผู้แต่งสวาท เสนาณรงค์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อักษรเจริญทัศน์, 2531.
เลขเรียกG2375 ส426 2531,912.593 ส172ท 2531
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
71,181
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไทยแอตลาส / สวาท เสนาณรงค์, น้อม งามนิสัย เรียบเรียง.
ชื่อผู้แต่งสวาท เสนาณรงค์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อักษรเจริญทัศน์, 2529.
เลขเรียกG2375 .ส55,912.593 ส17ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
71,182
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไทยแอตลาส / เรียบเรียงโดย สวาท เสนาณรงค์, น้อม งามนิสัย
ชื่อผู้แต่งสวาท เสนาณรงค์
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ไทยร่มเกล้า, 2543.
เลขเรียกG2375 ส426 2543,912.593 ส17ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
71,183
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไทยโยนกและพระธาตุดอยตุง-จอมกิตติ อำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงราย / สงวน โชติสุขรัตน์
ชื่อผู้แต่งสงวน โชติสุขรัตน์
พิมพลักษณ์พระนคร : โรงพิมพ์การศาสนา, 2512.
เลขเรียก959.302 ส12ท
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
71,184
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไทยในจดหมายเหตุแกมป์เพอร์ / เอนเยลเบิรน์ต แกมป์เพอร์
ชื่อผู้แต่งแกมป์เฟอร์, เอนเยลเบิร์ต ค.ศ. 1651-1716.
พิมพลักษณ์พระนคร : กรมศิลปากร, 2487.
เลขเรียก959.33 ก76ท
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
71,185
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไทยในจดหมายเหตุแกมป์เฟอร์ / เอนเยลเบิร์ต แกมป์เฟอร์
ชื่อผู้แต่งแกมป์เฟอร์, เอนเยลเบิร์ต ค.ศ. 1651-1716.
พิมพลักษณ์[พระนคร] : มงคลการพิมพ์, 2508.
เลขเรียก959.33 ก76ท 2508
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
71,187
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไทยในจดหมายเหตุแกมป์เฟอร์ = The history of Japan together with a description of the Kingdom of Siam...
ชื่อผู้แต่งแกม์ปเฟอร์, เอนเยลเบิร์ต.
พิมพลักษณ์[พระนคร : ม.ป.พ.], 2508.
เลขเรียกDS578.6 ก887 2507,959.33 ก887ท 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
71,188
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไทยในปัจจุบัน ที่ระลึกงานฉลองวันชาติ 2483.
พิมพลักษณ์พระนคร : โรงพิมพ์พานิชศุภผล, 2483.
เลขเรียก915.93 ท96ท
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
71,189
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไทยในสงครามโลกครั้งที่ 1 : จากเอกสารในชั้นล่างของสถานทูตในกรุงบอนน์ (เบอร์ลัน) และปารีส คักลอกจากฉบ...
ชื่อผู้แต่งมานิจ ชุมสาย, ม.ล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะกรรมการ, 2534
เลขเรียก940.3 ท96
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
71,190
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไทยในสงครามโลกครั้งที่ 1 / ม. ล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์วีรธรรม, 2520
เลขเรียก959.3037 ม25ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา