Found: 49  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
46
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องเลือกคนไม่ผิด สมัครงานไม่พลาด [videorecording] / โดย สุจินต์ จันทร์นวล ; นพชัย เพชรปลอด, ดำเนินราย...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น, 2550.
เลขเรียกHF5383 ล82 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
47
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องแต่งร้านให้ได้ล้าน ตอนพิเศษ กู้วิกฤตร้านค้าปลีก SME ด้วยดีไซน์ [videorecording] / Nationa Channel ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น, 2551.
เลขเรียกHD62.7 ต82 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
48
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องแผ่นดินวิกฤต [videorecording] / บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด ; ประสาน อิงคนันท์ ดำเนินรายการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด, 2551.
เลขเรียกHC445.Z9E5 ผ83 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
49
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องโครงการส่งเสริมศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ให้เป็นนวัตกรสังคมของ ต.คลองพน อ.คลอง...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า, 2553.
เลขเรียกHN700.55.K9 ค492 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา