Found: 614  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปี ราชนาวิกสภาความภูมิใจของราชนาวีไทย / คณะกรรมการอำนวยการ ราชนาวิกสภาแห่งราชนาวีสยาม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะกรรมการอำนวยการ ราชนาวิกสภา, [2559?]
เลขเรียกDS574 ร54 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100th anniversary of Dr.Thiam Chokwatana 100 philosophical thoughts / Dr.Thiam Chokwatana Foundation...
พิมพลักษณ์Bangkok : Dr.Thiam Chokwatana Foundation, 2016.
เลขเรียกDS578.32.T44 O58 2016
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง101 coolest things to do in thailand.
เลขเรียกDS 566 On2 2016
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง17 นายกรัฐมนตรีไทยเชื้อสายจีน / วิววัฒนา ไทยสม
ชื่อผู้แต่งวิววัฒนา ไทยสม
พิมพลักษณ์สมุทรปราการ : โครงการสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, 2556.
เลขเรียกDS578.3 ว741น 2556,352.23 ว741ส
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง31 วันแห่งรักและภักดี : บันทึกความอาลัยของแผ่นดิน พระราชพิธีบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอด...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โพสต์ทูเดย์ : Bangkok Post, 2559.
เลขเรียกDS586 ส634
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง37, Quai d''Orsay : diplomatie Francaise, 2012-2016 / Laurent Fabius.
ชื่อผู้แต่งFabius, Laurent.
พิมพลักษณ์Paris : Plon, c2016.
เลขเรียกDC434 .F33 2016
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง40 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย - จีน / ชัยรัตน์ พรทิพย์วรเวทย์, บรรณาธิการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศ, 2559.
เลขเรียกDS575.5.จ6 ส655 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง40 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-จีน / คณะผู้จัดทำ, นิภัสสร คำภา ... [และคนอื่น ๆ] ; บรรณาธิการ, ชัยรั...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : กรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศ, 2559.
เลขเรียกDS575.5 .C5 ส45 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง40 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-จีน / บรรณาธิการ ชัยรัตน์ พรทิพย์วรเวทย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศ, 2559
เลขเรียกDS575.5 ส65 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง49 ราชินีไทย / โดย พิมาน แจ่มจรัส
ชื่อผู้แต่งพิมาน แจ่มจรัส
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2559.
เลขเรียกDS570.4 พ63 2559,923.1593 พ74ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง50 years of Indian community in Singapore / editors, Gopinath Pillai, Ambassador-at-Large, Singapore...
พิมพลักษณ์Singapore ; Hackensack, NJ : World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd., [2016].
เลขเรียกDS610.25.E37 A14 2016,305.891 P641F 2016
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง50 years of the Chinese community in Singapore / editor, Pang Cheng Lian.
พิมพลักษณ์New Jersey : World Scientific, [2016].
เลขเรียกDS610.25.C5 A14 2016
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง60 ปี พระเจ้าอยู่หัวครองราชย์ 100 ปี พระพุทธทาสครองธรรม / วรทัศน์ วัชรวสี, ผู้รวบรวมและเรียบเรียง ; ...
ชื่อผู้แต่งวรทัศน์ วัชรวสี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วสี ครีเอชั่น, 2559.
เลขเรียกDS586 ว177 2559,923.1593 ว199ห 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง7 ทศวรรษ แห่งการครองสิริราชสมบัติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กับการสืบสานงานศิลปวัฒนธรรม : ตามรอยพระย...
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, 2559.
เลขเรียกDS586 จ733 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา