Found: 2  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องการพัฒนาคุณภาพคนและสังคม : ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2540-2544) / โดย คณ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน ; 2538.
เลขเรียกHF5549.5.M3 ก494 2538
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
2
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องผลการศึกษางานวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของพนักงานในโรงงานอุตสาหกร...
ชื่อผู้แต่งจุฑามาศ แก้วพิจิตร
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ; 2550?
เลขเรียกHD8700.55 จ628ผ 2550?
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา